Hoppa till innehåll
Pressrum
Lång ofrivillig väntan på läkarbesök  – se statistik län för län

Lång ofrivillig väntan på läkarbesök  – se statistik län för län

En av tre har ofrivilligt fått vänta mer än en vecka på att träffa läkare. Samtidigt har två av tio helt avstått från att söka vård på grund av väntetiden. Det visar en opinionsundersökning gjord av Novus på uppdrag av Sveriges läkarförbund.
Pressmeddelande
Lång ofrivillig väntan på läkarbesök  – se statistik län för län

– Tillgängligheten i primärvården, på vårdcentralerna, är för dålig. I undersökningen ser vi tydliga brister i möjligheten att få en tid. Det beror på att regionerna inte har gett vårdcentralerna tillräckliga resurser för att möta behoven, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale. 

En snabb första bedömning i primärvården är avgörande för att säkerställa patientens vårdbehov och minska lidande och oro. Det är också viktigt för att upptäcka allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer. När tillgängligheten till vårdcentralerna är för dålig riskeras även allmänhetens förtroende för vården. Undersökningen visar särskilt oroande siffror vad gäller patienter med kroniska sjukdomar där hela 48 procent har fått vänta mer än en vecka. Dessa patienter har ett särskilt stort vårdbehov där både tillgänglighet och kontinuitet är avgörande. 

– Hela befolkningen, oavsett var i landet man bor måste få rätt till en fast läkare på sin vårdcentral. En läkare som har ett rimligt antal patienter. Politiker har lovat fast läkare, men det dröjer oacceptabelt länge eftersom resurser och satsningar på specialister i allmänmedicin är otillräckliga, säger Sofia Rydgren Stale. 

En fast namngiven läkare skulle ge en större trygghet för patienterna eftersom de då vet vem de ska vända sig till vid behov. Detta skulle även göra att läkaren lär känna sina patienter med återkommande vårdbehov och bättre kan ge dem stöd och behandling.  

När en femtedel av invånarna avstår från att söka vård riskerar de att få en allvarligare sjukdomsbild och behöva mer omfattande vård i ett senare skede. Detta har förvärrats av pandemin. 

Fakta: 

Opinionsundersökning genomförd av Novus för Läkarförbundet 2021.  
Antal intervjuer: 4483, 18 – 79 år gamla. 63 % svarsfrekvens.
Se hur det ser ut i respektive län i bifogade bilder.

Sveriges läkarförbund samlar drygt 55 000 läkare i ett professions- och fackförbund för alla läkare under hela karriären. Vi tar ansvar och utvecklar vården, villkoren, ledarskapet och professionen.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Lång ofrivillig väntan på läkarbesök  – se statistik län för län