Hoppa till innehåll
Pressrum
Lyckade förhandlingar – Ökad läkarvårdsersättning enligt nationella taxan

Lyckade förhandlingar – Ökad läkarvårdsersättning enligt nationella taxan

Årets förhandlingar kring den nationella taxan mellan Sveriges läkarförbund och SKL har avslutats med ett positivt besked till landets privatpraktiserande läkare. Överenskommelsen som träffats innebär att läkarnas ersättningsbelopp räknas upp med 2,5 procent för år 2019 samt även för år 2020 om inte uppsägning sker senast den 30 juni 2019.
Pressmeddelande
Lyckade förhandlingar – Ökad läkarvårdsersättning enligt nationella taxan

– Vi har fått igenom ett starkt nytt avtal, med en uppräkning på 2,5 procent, för landets privatpraktiserande läkare som omfattas av den nationella taxan. Den nationella taxan är en viktig del i den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården och det är glädjande att vi lyckats sluta ett bra avtal för de läkare som omfattas av den, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Den nationella taxan reglerar ersättning för privatpraktiserande läkare som har landstingsavtal enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL).

Årets förhandlingar kring den nationella taxan mellan Sveriges läkarförbund och SKL har avslutats med ett positivt besked till landets privatpraktiserande läkare som går under LOL-avtal. Överenskommelsen som träffats innebär att läkarnas ersättningsbelopp räknas upp med 2,5 procent för år 2019 samt även för år 2020 om inte uppsägning sker senast den 30 juni 2019.

Parterna är positiva till att delta i det förändringsarbete som initierats på nationell nivå och som avser en reformering av hälso- och sjukvårdssystemet där Nationella taxan ingår. Parterna har med anledning därav enats om vissa gemensamma utgångspunkter för förändringsarbetet som utgår från ett patientperspektiv.

De nya ersättningsnivåerna gäller från och med den 1 januari 2019. För det fall att ett formellt politiskt beslut inte hinner fattas innan årsskiftet kommer den nya ersättningen att ges retroaktivt.

Fakta:
Ersättningen till läkare som är verksamma enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning – LOL framgår av förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning. Nämnda förordning innehåller ersättningsnivåer / beloppsangivelser som förhandlas mellan Sveriges Läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ersättningsmodellen kallas ofta Nationella taxan.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Lyckade förhandlingar – Ökad läkarvårdsersättning enligt nationella taxan