Hoppa till innehåll
Pressrum
”Medicinskt kompetenta chefer ger högre vårdkvalitet” Läkarförbundet på DN Debatt

”Medicinskt kompetenta chefer ger högre vårdkvalitet” Läkarförbundet på DN Debatt

En ny forskningsöversikt visar att vårdverksamheter med medicinsk kompetens i ledningsarbetet presterar vård av högre kvalitet med bland annat färre vårdskador och lägre dödlighet. Vi föreslår nu snabba åtgärder för att öka den medicinska kompetensen i vårdens ledningsarbete, skriver Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund på DN Debatt.
Pressmeddelande
”Medicinskt kompetenta chefer ger högre vårdkvalitet” Läkarförbundet på DN Debatt

Nyckeln till att klara utmaningarna i hälso- och sjukvården, och fortsatt kunna erbjuda patienterna en god, jämlik och trygg vård är ett gott ledarskap i vården. 
Läs mer på DN Debatt

För mer information kontakta:

Cecilia Sandahl
Presschef Sveriges läkarförbund
070 687 32 42
cecilia.sandahl@slf.se

Erik Kjellin
Kommunikationsstrateg Sveriges läkarförbund
070 790 33 96
erik.kjellin@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
”Medicinskt kompetenta chefer ger högre vårdkvalitet” Läkarförbundet på DN Debatt