Hoppa till innehåll
Pressrum
Nödvändigt med ködelegation!

Nödvändigt med ködelegation!

Regeringen presenterade i dag en delegation som har uppdraget att korta vårdköerna till följd av pandemin och den extrema utvecklingen sedan utbrottet av Covid-19.

- Vi välkomnar initiativet då det är fullkomligt nödvändigt för att möta de uppdämda vårdbehoven och den växande vårdskulden, säger Sofia Rydgren Stale andre vice ordförande Sveriges läkarförbund.

Pressmeddelande
Nödvändigt med ködelegation!
Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande Sveriges läkarförbund.

– Vi välkomnar initiativet då det är fullkomligt nödvändigt för att möta de uppdämda vårdbehoven och den växande vårdskulden, säger Sofia Rydgren Stale andre vice ordförande Sveriges läkarförbund, med anledning av regeringens tillsättande av en delegation för att korta vårdköerna.

Regeringen presenterade i dag en delegation som har uppdraget att korta vårdköerna till följd av pandemin och den extrema utvecklingen sedan utbrottet av Covid-19.

Läkarförbundet har länge påtalat behovet av mer statlig styrning i fråga om vårdköerna.

– Läkarprofessionens kompetens har avgörande betydelse för att vi ska få en förbättrad tillgänglighet och jämlikhet i vården och för att regionerna ska komma på banan i fråga om vårdköerna, fortsätter Sofia Rydgren Stale

– Från Läkarförbundets sida har vi länge påtalat behovet av en nationell väntelista. Jag ser att just den frågan kommer att bli viktig för delegationens arbete med att utveckla vårdgarantin.

Den tidigare tillgänglighetssatsningen och dess anslag ligger fast sedan tidigare men har under året fått användas till bredare tillgänglighetsinsatser med anledning av pandemin.

– Vi bedömer att de pengar som i dag är avsatta inte är tillräckliga för hälso- och sjukvården, med tanke på kösituationen och mängden operationer och besök som skjutits upp och ställts in under våren och sommaren. Detta måste regeringen beakta i den budget som kommer längre fram i höst, avslutar Sofia Rydgren Stale.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare