Hoppa till innehåll
Pressrum
Nu avvecklas krislägesavtalet – men vårdskulden finns kvar

Nu avvecklas krislägesavtalet – men vårdskulden finns kvar

Efter fem månader ska krislägesavtalet i Region Stockholm avaktiveras. Beslutet fattas formellt av regionstyrelsen idag. Samtidigt väntar en tuff period när vårdskulden ska arbetas av.
Pressmeddelande
Nu avvecklas krislägesavtalet – men vårdskulden finns kvar

Efter fem månader ska krislägesavtalet i Region Stockholm avaktiveras. Beslutet fattas formellt av regionstyrelsen idag. Samtidigt väntar en tuff period när vårdskulden ska arbetas av.

Krislägesavtalet, som reglerar medarbetares villkor och ersättningar vid en krissituation, aktiverades den 3 april i Region Stockholm. Syftet var att klara av bemanningen inom intensivvården. Idag tas beslutet att avaktivera avtalet.

– Jag är otroligt stolt över mina kollegor som stått i första ledet, och stolt över hela kåren som stigit fram och tagit ansvar i en svår tid. Det har varit en otroligt tuff period med krävande arbetsvillkor och hårt slit, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund.

Från och med den 1 september ska krislägesavtalet i Region Stockholm avaktiveras. Beslutet fattas idag, sedan skickar Region Stockholm en begäran till SKR och Sobona om att avaktivera avtalet. Region Stockholm är den enda region som hittills aktiverat avtalet.

– Vi går nu in i en ny fas. Pandemin är inte över, men vi är nere på betydligt lägre nivåer. Effekterna av coronapandemin märks av på en hårt pressad personal, men även på vårdköerna som ökar. Ett växande berg av inställda och uppskjutna operationer som orsakar ett enormt lidande bland patienter som inte fått den behandling de behöver.

Operationskapaciteten har minskat kraftigt under coronapandemin vilket resulterat i betydligt färre genomförda operationer än normalt. Det finns ett mörkertal, men nästan 100 000 operationer har ställts in under våren och sommaren. 

– Läkarna har ställt upp och tagit ansvar, ofta med sin egen hälsa som insats och under svåra förhållanden. Framför oss ligger ytterligare en period som kommer kräva fortsatt stora insatser av landets läkare. Nu måste vårdskulden betas av. För att det ska vara möjligt krävs rätt förutsättningar. Läkares villkor och arbetsmiljö är en samhällsfråga, avslutar Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund.

Fakta om krislägesavtalet och Covid-19

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Nu avvecklas krislägesavtalet – men vårdskulden finns kvar