fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Nu startar förhandlingarna om läkares lön och arbetsvillkor
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Det nya kollektivavtalet som ska förhandlas fram berör cirka 33 000 läkare som arbetar i offentlig regi inom kommun- och regionsektorn. Ett centralt angivet lägsta utrymme för löneöversynen motsvarande märket, som sätts av den konkurrensutsatta sektorn, är ett av de viktiga kraven från Sveriges läkarförbunds sida.

Läkarförbundet och Sveriges kommuner och regioner, SKR, samt Sobona ska förhandla fram ett nytt kollektivavtal om läkares lön och arbetsvillkor. Idag har vi, genom ordförande Heidi Stensmyren, överlämnat yrkanden inför kommande avtalsrörelse.

– För våra medlemmar och för kollektivavtalets legitimitet är det mycket viktigt med ett centralt angivet utrymme motsvarande den konkurrensutsatta sektorn. En fast siffra i det centrala kollektivavtalet ger oss en tydlig lägstanivå i de kommande löneförhandlingarna som sedan sker lokalt, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet.

– Utöver ett tydligt definierat löneutrymme är det av största vikt att koppla ihop läkares ansvar för en god vård med den faktiska arbetssituationen. Vi ser med oro på hur många av våra läkare idag arbetar i en allt mer pressad arbetsmiljö. Våra medlemmar är garant för en god, säker och trygg vård, men inte sällan på bekostnad av den egna hälsan, säger Heidi Stensmyren.

Det nuvarande centrala kollektivavtalet för region- och kommunanställda läkare samt läkare anställda vid privata Sobonaföretag tecknades i maj 2017. I samband med överlämnandet av yrkanden sägs det nuvarande avtalet upp.

Kraven från Sveriges läkarförbund inför läkaravtal 2020 handlar om:

  • Ett centralt angivet lägsta utrymme för löneöversynen.
  • Att omvärdera faktorerna för jour- och beredskap utifrån att tyngden på arbetet och kraven på närvaro ökat.
  • Att modernisera arbetsvillkoren och öka möjligheterna till ett långt arbetsliv. Ge äldre och gravida läkare möjlighet till jourbefrielse.
  • Att definiera huvudarbetsplats i anställningsavtalet. Resor till andra arbetsställen inom regionen ska ske på arbetstid.
  • Att stärka incitamenten för läkare att åta sig chefsuppdrag. Fler läkare behövs som chefer på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.
  • Att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Värdera medicine studerande rätt när de kommer ut i arbetslivet.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.