Hoppa till innehåll
Pressrum
Nu startar förhandlingarna om läkares lön och arbetsvillkor

Nu startar förhandlingarna om läkares lön och arbetsvillkor

Pressmeddelande
Nu startar förhandlingarna om läkares lön och arbetsvillkor
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Det nya kollektivavtalet som ska förhandlas fram berör cirka 33 000 läkare som arbetar i offentlig regi inom kommun- och regionsektorn. Ett centralt angivet lägsta utrymme för löneöversynen motsvarande märket, som sätts av den konkurrensutsatta sektorn, är ett av de viktiga kraven från Sveriges läkarförbunds sida.

Läkarförbundet och Sveriges kommuner och regioner, SKR, samt Sobona ska förhandla fram ett nytt kollektivavtal om läkares lön och arbetsvillkor. Idag har vi, genom ordförande Heidi Stensmyren, överlämnat yrkanden inför kommande avtalsrörelse.

– För våra medlemmar och för kollektivavtalets legitimitet är det mycket viktigt med ett centralt angivet utrymme motsvarande den konkurrensutsatta sektorn. En fast siffra i det centrala kollektivavtalet ger oss en tydlig lägstanivå i de kommande löneförhandlingarna som sedan sker lokalt, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet.

– Utöver ett tydligt definierat löneutrymme är det av största vikt att koppla ihop läkares ansvar för en god vård med den faktiska arbetssituationen. Vi ser med oro på hur många av våra läkare idag arbetar i en allt mer pressad arbetsmiljö. Våra medlemmar är garant för en god, säker och trygg vård, men inte sällan på bekostnad av den egna hälsan, säger Heidi Stensmyren.

Det nuvarande centrala kollektivavtalet för region- och kommunanställda läkare samt läkare anställda vid privata Sobonaföretag tecknades i maj 2017. I samband med överlämnandet av yrkanden sägs det nuvarande avtalet upp.

Kraven från Sveriges läkarförbund inför läkaravtal 2020 handlar om:

  • Ett centralt angivet lägsta utrymme för löneöversynen.
  • Att omvärdera faktorerna för jour- och beredskap utifrån att tyngden på arbetet och kraven på närvaro ökat.
  • Att modernisera arbetsvillkoren och öka möjligheterna till ett långt arbetsliv. Ge äldre och gravida läkare möjlighet till jourbefrielse.
  • Att definiera huvudarbetsplats i anställningsavtalet. Resor till andra arbetsställen inom regionen ska ske på arbetstid.
  • Att stärka incitamenten för läkare att åta sig chefsuppdrag. Fler läkare behövs som chefer på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.
  • Att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Värdera medicine studerande rätt när de kommer ut i arbetslivet.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Nu startar förhandlingarna om läkares lön och arbetsvillkor