Hoppa till innehåll
Pressrum
Ny läkarutbildning och bastjänstgöring stärker patientsäkerheten

Ny läkarutbildning och bastjänstgöring stärker patientsäkerheten

Regeringen föreslår en ny gemensam introduktion för läkare i form av bastjänstgöring (BT). - Det ligger helt i linje med den politik vi bedrivit de senaste åren, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.
Pressmeddelande
Ny läkarutbildning och bastjänstgöring stärker patientsäkerheten

Regeringen föreslår en ny gemensam introduktion för läkare i form av bastjänstgöring (BT).

– Det ligger helt i linje med den politik vi bedrivit de senaste åren, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Bastjänstgöringen föreslås bli en gemensam introduktion till specialisttjänstgöringen (ST). Förslaget är även tänkt att gälla ihop med en ny 6-årig legitimationsgrundande utbildning och ska gälla för alla läkare som specialiserar sig i Sverige, oavsett utbildningsland. 

– Det centrala är att BT ska gälla alla. Därmed åtgärdas bristen med dagens system där många inte får göra AT, vilket äventyrar patientsäkerhet och kvalitet i vården, säger Heidi Stensmyren.

Förslagen bygger  på att de första studenterna på en förändrad läkarutbildning tas in höstterminen 2020.

– Vi har jobbat hårt och länge för en moderniserad legitimationsgrundande läkarutbildning med efterföljande introduktionstjänstgöring. Det är oerhört glädjande att regeringen nu föreslår ändringen. Resultatet är ett tecken på den påverkanskraft vi och våra medlemmar tillsammans har, säger Heidi Stensmyren.

De övergripande förslagen är att:

  • införa en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård som ett obligatoriskt tjänstgöringsavsnitt vid specialisering för alla läkare oavsett från vilket land man har sin läkarexamen
  • introduktionen ska benämnas bastjänstgöring och utformas som en fristående första del i läkarnas specialiseringstjänstgöring
  • bastjänstgöringen, i likhet med den övriga specialiseringstjänstgöringen, ska utformas som en målstyrd utbildning där kompetensen tillgodogörs genom främst klinisk tjänstgöring.

Det är viktigt att BT nu får den organisation och struktur som finns kring dagens allmäntjänstgöring, AT. Den kunskap och det engagemang som finns hos ansvariga handledare och studierektorer bör tas tillvara när den nya introduktionstjänsten skapas. Mycket kompetens finns redan inom landstingens och de andra vårdgivarnas organisationer.

En bastjänst inför ST skulle innebära att alla som påbörjar ST har samma bas att stå på oavsett i vilket land grundutbildningen är genomförd. Det skapar bättre förutsättningar för en jämn kvalitet.

– I regeringens förslag görs ingen bedömning om vilka anställningsförhållande som ska gälla för BT. Läkarförbundet vill att BT ska utgöras av en egen tidsbegränsad anställning som är reglerad i kollektivavtal, säger Heidi Stensmyren.

Läkarförbundet anser att det är helt nödvändigt att införa krav på extern granskning av kvaliteten på BT. Vi uppmanar därför regeringen att via Socialstyrelsen ställa samma krav på utbildningskvalitet och extern granskning som man idag gör på specialisttjänstgöringen ST.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Ny läkarutbildning och bastjänstgöring stärker patientsäkerheten