fbpx
Ny rapport: Brist på specialister i allmänmedicin i samtliga regioner
Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande Sveriges läkarförbund

Socialstyrelsens nya rapport vittnar om en tydlig brist på specialistläkare inom allmänmedicin i samtliga regioner. Många uppger också att det är svårt att rekrytera ST-läkare till allmänmedicin. I Socialstyrelsens undersökning har dålig arbetsmiljö framförts som en tänkbar anledning.

Svårt att rekrytera och behålla allmänläkare

– Sverige behöver en primärvårdsreform. En fast namngiven läkare för patienten och ett listningstak för läkaren är en förutsättning för att säkra den medicinska kvaliteten och en rimlig arbetsbelastning för läkare i primärvården. Andra faktorer som påverkar läkares arbetsmiljö negativt är avsaknaden av fortbildning samt IT-system som inte är anpassade efter verksamhetens behov. Här måste arbetsgivare ta ett större ansvar, säger Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande Sveriges läkarförbund.

Låt staten ta ett större ansvar för kompetensförsörjningen av läkare

Resultatet av Socialstyrelsen kartläggning vittnar om att processen med att dimensionera ST ofta sker decentraliserat ute i verksamheterna. Socialstyrelsen anser att det bör inrättas en samordningsfunktion inom Socialstyrelsen med ansvaret att stötta regionerna i deras arbete.

– Vi delar Socialstyrelsen bild av att staten behöver ta ett tydligare ansvar för dimensioneringen av ST-tjänster för att kunna säkerställa det framtida behovet av specialistläkare i hela landet. Vi anser att det nationella rådet för specialiseringstjänstgöring, ST-rådet, kan utvecklas och bli en sådan samordningsfunktion, säger Sofia Rydgren Stale.

Socialstyrelsen publicerar idag sin rapport Nationella planeringsstödet 2019. Rapporten publiceras årligen och är en bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård. I årets rapport presenterar myndigheten även resultaten av det tilläggsuppdrag man fick våren 2018. Tilläggsuppdraget var att kartlägga tillgång på och långsiktiga behov av specialistläkare i olika specialiteter inom privat och offentlig sektor, nationellt och regionalt, samt att lämna förslag på hur dimensionering av ST-tjänster ska kunna göras på ett mer effektivt sätt.

– Läkarförbundet har länge efterfrågat ett utvecklat planeringsstöd med detaljerad statistik över den befintliga tillgången på läkare. Årets rapport från Socialstyrelsen ger oss en bättre överblick av tillgången på specialistläkare och ST-läkare inom varje specialitet, samt hur fördelningen mellan offentlig och privat sektor ser ut, säger Sofia Rydgren Stale.

Läkarförbundet har inom ramen för tilläggsuppdraget haft ett nära samarbete med Socialstyrelsen.

– Vi har träffat Socialstyrelsen kontinuerligt under föregående år och haft en bra dialog. Vi har även involverat våra specialitetsföreningar i arbetet. Deras kunskap och erfarenheter är viktiga och bör alltid tas i beaktande när bedömningar av framtidens behov av specialistläkare görs, säger Sofia Rydgren Stale.

Förutom bristen på specialister i allmänmedicin råder stor brist på psykiatriker och geriatriker samt ytterligare cirka 20 specialiteter.

Läs Socialstyrelsens rapport i sin helhet 

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.