Hoppa till innehåll
Pressrum
Ny rapport: Läkare vill se läkare som chefer

Ny rapport: Läkare vill se läkare som chefer

Läkare vill gärna bli chefer, men de anger att arbetsbördan är orimlig, att lönen inte motsvarar insatsen och att de saknar verktyg för ekonomi, personalansvar och organisationsutveckling. Viljan att bli chef minskar dessutom med stigande ålder. – I vår nya rapport framgår det också att nästan alla läkare helst vill ha en läkare som sin egen chef, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet.
Pressmeddelande
Ny rapport: Läkare vill se läkare som chefer
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Läkare vill gärna bli chefer, men de anger att arbetsbördan är orimlig, att lönen inte motsvarar insatsen och att de saknar verktyg för ekonomi, personalansvar och organisationsutveckling. Viljan att bli chef minskar dessutom med stigande ålder.

– I vår nya rapport framgår det också att nästan alla läkare helst vill ha en läkare som sin egen chef, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Läkarförbundet har genomfört en enkät bland cirka 3 500 medlemmar som 2 700 har svarat på. Många tror att de skulle kunna bli chefer om de ville.

– Från enkäten framgår även att det finns ett flertal förklaringar till att läkare avstår att söka chefstjänster; framförallt en orimlig arbetsbörda, små möjligheter till klinisk deltid och för små möjligheter att faktiskt styra verksamheten, säger Heidi Stensmyren.

För att förbättra den nuvarande situation med en mycket liten andel läkare som chefer inom hälso- och sjukvården föreslår Läkarförbundet:

  • Att chefskapet innebär en rimlig arbetsbörda.
  • Att chefskapet innebär ökade möjligheter till inflytande och påverkan.
  • Att mer fortbildning inom specifika chefskompetenser görs tillgängligt.
  • Förbättrad arbetsmiljö, för såväl personal som för chefer.
  • Att lönepåslaget för chefer ökar.
  • Att chefer får mera administrativt stöd.
  • Ökade möjligheter till klinisk deltid som chef för att läkaren inte ska tappa sin medicinska kompetens, för att bibehålla legitimitet bland personalen och för att inte ”glömma” hur verksamheten fungerar.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Ny rapport: Läkare vill se läkare som chefer