Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Pressrum
Oroande många läkare utsätts för kränkande behandling

Oroande många läkare utsätts för kränkande behandling

Läkarförbundet och SVT Nyheter har samarbetat kring frågan om läkare utsätts för kränkande behandling av patienter och/eller anhöriga på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. Av de 2 266 som har svarat på enkäten har 505 uppgivit att de blivit utsatta för kränkande behandling av patienter eller anhöriga – Arbetsgivaren måste ta sitt ansvar för en god och säker arbetsmiljö, Heidi Stensmyren

Pressmeddelande
Oroande många läkare utsätts för kränkande behandling
Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet och Sour Hallal ST-läkare tillsammans med programledarna Ann-Britt Ryd Pettersson och Pelle Andersson i Morgonstudion SVT

Sveriges läkarförbund och SVT Nyheter har samarbetat kring frågan om läkare utsätts för kränkande behandling av patienter och/eller anhöriga på grund av etnisk eller religiös tillhörighet.

Av de 2 266 läkare som har svarat på enkäten har 505 uppgivit att de blivit utsatta för kränkande behandling av patienter och/eller anhöriga. 54 läkare har uppgett att de gärna blir kontaktade av SVT.

”Jag blev kallad för svarting av en patient” uppger en läkare i ett av de många öppna anonymiserade svaren

”Åk hem” berättar att en annan läkare att hen fått höra

”Patient som inte vill ha mig som kirurg på grund av mitt utländska namn. En stor majoritet som frågar mig varifrån jag kommer och tar sig friheten att ställa personliga frågor som de aldrig skulle fråga en svensk”, berättar en tredje läkare 

– Arbetsgivaren måste ta sitt ansvar för en god och säker arbetsmiljö. Läkare arbetar i utsatta situationer och det är inte acceptabelt att det ofta brister både i förebyggande arbete och åtgärder vid diskriminering och kränkningar. När läkare lyfter problemen till sina arbetsgivare måste de tas på allvar och få stöd. Det är inga enkla frågor, men arbetsgivaren är skyldig att ha en plan, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet. 

Med stöd av både arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen ska parterna samverka kring arbetsgivarens ansvar för att förebygga trakasserier och ohälsa. Arbetsgivaren är skyldig att undersöka om det finns risker för diskriminering och kränkningar på arbetsplatsen och vidta förebyggande och främjande åtgärder. Det ska också följas upp kontinuerligt.

– Den undersökning vi har gjort tillsammans med SVT borde arbetsgivaren göra en gång om året, säger Heidi Stensmyren.


Bakgrund

Nyligen vittnade Sveriges apotekskedjor för SVT Nyheter om hur deras anställda utsätts för rasism och exempelvis islamofobi av kunder. ”N-ordet”, muslimhat och kunder som kräver att få hjälp av enbart ”svenskar”, visade sig vara vanligt. Granskningen väckte stor uppmärksamhet och allmänheten fick upp ögonen för ett växande samhällsproblem. Nu vill SVT Nyheter se hur problematiken ser ut för Sveriges läkare. Genom studien får vi en inblick i hur arbetsmiljön ser ut.

Alla svar är anonyma, men de som har velat bli kontaktade har lämnat kontaktuppgifter till SVT.

Frågorna såg ur så här:

1. Jag har blivit utsatt för kränkande behandling på grund av min etniska eller religiösa bakgrund av patienter eller deras anhöriga. JA/NEJ.

2. Om JA, beskriv händelsen och vad du upplevde som kränkande? ÖPPEN FRÅGA

3. Om JA, hur vanligt förekommande är det att du har blivit utsatt det senaste året/de senaste tre åren?

* Någon/några gånger per år

* Någon/några gånger per månad

* Någon/några gånger per vecka

* Någon/några gånger dagligen

4. Jag kan tänkta mig bli kontaktad av SVT Nyheter för att berätta mer. Om JA, lämna mobilnummer och mejladress.

Se gärna inslag och intervjuer med Heidi Stensmyren och läkare i SVT 

Läs läkarnas egna berättelser på SVT:s webb

Läs även intervjuer i Expressen med ST-läkaren Sour Hallal och Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande Läkarförbundet

Se undersökningen i bifogat dokument

Läs mer om Läkarförbundets arbete mot diskriminering

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Oroande många läkare utsätts för kränkande behandling