Hoppa till innehåll
Pressrum
Professionsstyrda vårdcentraler ger nöjdare patienter

Professionsstyrda vårdcentraler ger nöjdare patienter

​Patienter och läkare är överens om att småskaliga och personalägda vårdcentraler ger bättre vård och service än andra driftsformer. Att öka dessa verksamheter är därmed nödvändigt för att skapa en välfungerande primärvård för hela befolkningen. Det visar Läkarförbundets nya rapportSpecialistläkarnas förutsättningar att ge god vård och bra service på vårdcentralerna.
Pressmeddelande

Patienter och läkare är överens om att småskaliga och personalägda vårdcentraler ger bättre vård och service än andra driftsformer. Att öka dessa verksamheter är därmed nödvändigt för att skapa en välfungerande primärvård för hela befolkningen. Det visar Läkarförbundets nya rapportSpecialistläkarnas förutsättningar att ge god vård och bra service på vårdcentralerna.

Många läkare inom primärvården anser att det saknas tillräckliga förutsättningar att ge god vård och bra service till patienterna.Endast drygt hälften av läkarna anser att de kan erbjuda en fungerande fast läkarkontakt. Lika många läkare har svarat att de inte är nöjda med förutsättningarna att följa upp och utvärdera läkemedelsordinationer.

Skillnaderna mellan olika delar av landet och lokalt är stora. Kalmar är det landsting där vårdcentralernas specialistläkare är mest nöjda med sina förutsättningar att ge bra vård och god service. Stockholm, Norrbotten, Jönköping och Västmanland är andra landsting där läkarna svarat att de är mer nöjda. Västerbotten är det landsting där läkarna är minst nöjda följt av Örebro och Dalarna.

– Där läkarna är mest nöjda är samma vårdcentraler där patienterna också är mest nöjda med vården. Det visar jämförelser av svar mellan läkarna och patienterna i den Nationella patientenkäten, säger Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

De vårdcentraler som fungerar bäst är relativt små med omkring 4 000 listade patienter. De har också en läkare som verksamhetschef. På ett positivt sätt sticker framför allt de privata vårdcentraler ut där ägarna är kliniskt verksamma. Det är också den vanliga driftformen i länder med bra primärvård.

Två åtgärder behövs för en bättre primärvård.

1. Rapporten visar att patienter och läkare är eniga om att småskaliga och personalägda vårdcentraler ger bättre vård och service än andra driftsformer. Att öka dessa verksamheter är därmed nödvändigt för att skapa en välfungerande primärvård för hela befolkningen.

2. Tillräcklig bemanning är avgörande för hur nöjda läkarna är med vården. Rejäla insatser krävs för att rekrytera båda blivande och redan specialistkompetenta läkare.

Läs rapporten Specialistläkarnas förutsättningar att ge god vård och bra service på vårdcentralerna

Kontaktpersoner på lokal och central nivå:
Länk för kontakt med respektive lokalförening:
https://www.slf.se/Forbundet/Lakarforbundets-foreningar/Lokalforeningar/

Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, 070-590 70 33
Ove Andersson
, andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund, 070-567 91 89
ove.andersson@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Professionsstyrda vårdcentraler ger nöjdare patienter