Hoppa till innehåll
Pressrum
Rätt åtgärder för en starkare primärvård

Rätt åtgärder för en starkare primärvård

Distriktsläkarföreningen (DLF) och Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) presenterar i morgon, den 7 april, sitt program för vad som krävs politiskt för att stärka primärvårdens uppdrag inom svensk sjukvård.
Pressmeddelande
Rätt åtgärder för en starkare primärvård
Svenska Distriktsläkarföreningen.

Distriktsläkarföreningen (DLF) och Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) presenterar i morgon, den 7 april, sitt program för vad som krävs politiskt för att stärka primärvårdens uppdrag inom svensk sjukvård.

Utredningen Effektiv Vård (SOU 2016:2) lade 2016 förslag för att göra svensk sjukvård effektivare. Som en grund för utvecklingen pekades på att mer sjukvård måste bedrivas nära patienten. Utredningen konstaterade att den svenska primärvården måste utvecklas och få mer resurser inklusive fler specialister i allmänmedicin. Utredningens slutsatser delas av alla berörda. Sjukvårdssverige är också eniga om att driva på utvecklingen och gå vidare med utredningens förslag.

Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) och Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) som företrädare för läkare på Sveriges vårdcentraler har därför nu tagit fram ett åtgärdsprogram för att driva på utvecklingen.

I vårt program Nationell primärvårdsreform – Distriktsläkares förslag för en tryggad och utvecklad nationell primärvård finns konkreta förslag på de viktigaste politiska åtgärderna på kort och lång sikt. Syftet är att göra primärvården till den första linjens sjukvård, med god tillgänglighet, hög kontinuitet och hög kvalitet och kompetens, som befolkningen kan lita på. Konkreta förslag till regeringen och landstingen för att nu starta utvecklingen av en starkare svensk primärvård.

Programmet ska överlämnas till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, Sveriges Kommuner och Landstings vice ordförande Anders Henriksson samt Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare/utvecklare av den framtida vården med fokus på primärvård. I samband med överlämnandet av programmet kommenterar ministrarna våra förslag till åtgärder.

Tid: Under Distriktsläkarföreningen årliga fullmäktige den 7 april kl 13.30

Plats: Spårvägshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Programmet kommer att finnas tillgängligt på Svenska Distriktsläkarföreningens hemsida den 7 april.


Presskontakt: 
Marina Tuutma, vice ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, 0732-39 39 36,
marina.tuutma@slf.se

Ove Andersson, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, 070–5679189,
ove.andersson@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Rätt åtgärder för en starkare primärvård