Hoppa till innehåll
Pressrum
Regeringen tar inte fortbildningsfrågan på allvar

Regeringen tar inte fortbildningsfrågan på allvar

– Strategin och dess målsättningar är viktiga. Vi lyfte flera av dem i vårt inspel till den, exempelvis att det ska finnas goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete och forskning, att fler kliniska studier behövs samt stärkt tvärsektoriell forskning. Men vi saknar konkreta förslag om fortbildning och livslångt lärande säger Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande Sveriges läkarförbund.
Pressmeddelande
Regeringen tar inte fortbildningsfrågan på allvar
Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande Sveriges läkarförbund

I går publicerade regeringen ”En nationell strategi för life science”. Strategin var efterlängtad och i den redogör regeringen för målsättningar inom prioriterade områden där förändring bedöms vara särskilt angelägen.

– Strategin och dess målsättningar är viktiga och vi lyfte flera av dem i vårt inspel till den, exempelvis att det ska finnas goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete och forskning, att fler kliniska studier behövs samt stärkt tvärsektoriell forskning. Däremot saknar vi konkreta förslag om fortbildning och livslångt lärande säger Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande Sveriges läkarförbund.

Ministrarna Baylan, Ernkrans och Hallengren skriver i förordet till strategin att ”dagens sjukvård är gårdagens forskning och dagens forskning är morgondagens standardbehandlingar inom hälso- och sjukvården” samt att förändringarna sker i allt snabbare takt och med stora medicinska genombrott som följd. Detta håller vi med om men det medför även höga krav på fortbildning och livslångt lärande för att personal inom hälso- och sjukvården ska kunna ta till sig dessa förändringar så att de i förlängningen leder till bättre behandling för patienterna.

Regeringen har enligt life science-strategin målsättningen att det ska finnas goda möjligheter till livslångt lärande men vi anser att regeringen inte tar frågan på tillräckligt stort allvar.

Läkarförbundet har gång på gång uppmärksammat regeringen på att de som garant för läkares legitimation och specialistbehörighet måste ta sitt ansvar och reglera läkares fortbildning i en föreskrift. Detta har inte lett till något resultat och Läkarförbundet anmälde därför Sverige till EU-kommissionen för överträdelse av Yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD) i oktober.

– Vi anmälde Sverige till EU-kommissionen för att säkra vår och därmed hälso- och sjukvårdens kompetens. Läkares kunskap och att vara uppdaterad på de senaste medicinska rönen har en avgörande betydelse för vårdens kvalitet och säkerhet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda en bra, modern och effektiv vård som är jämlik över hela landet. Vi undrar varför inte regeringen har svarat på våra upprepade krav på reglerad fortbildning av läkare om regeringen anser att det bör finnas goda möjligheter till livslångt lärande säger Sofia Rydgren Stale.

Läs mer i pressmeddelandet Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-komissionen 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Regeringen tar inte fortbildningsfrågan på allvar