Hoppa till innehåll
Pressrum
Satsa på vårdens medarbetare SKR

Satsa på vårdens medarbetare SKR

Pressmeddelande
Satsa på vårdens medarbetare SKR
Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund

Även i år bedöms Sveriges kommuner och regioner få goda resultat till följd av tillfälliga statsbidrag. ”Nu måste reformer till för hela befolkningen. Våra gemensamma skattepengar ska användas till god vård, inte staplas på hög”, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund.

Läkarförbundet hade förväntat sig att SKR skulle vara ödmjuka i sina slutsatser av pandemins effekter på hälso- och sjukvården och kommunernas omsorg av de äldre. I sin årliga ekonomirapport som SKR presenterar idag argumenterar de i stället emot ökad statlig styrning. Det är verklighetsfrånvänt.

– Många regioner har inte mäktat med sitt uppdrag. Pandemins effekter har visat detta med sorglig tydlighet. Vården varierar med postadressen.

Statsbidragen behövs för att hantera en osäker tid, men framåt krävs även långsiktighet, hävdar SKR.

– Samtidigt som regionerna gör rekordresultat stiger sjukfrånvaron bland personalen, färre har en fast läkare nu än tidigare och vårdskulden växer lavinartat, säger Sofia Rydgren Stale.

– Nu måste staten styra mer och bättre med sina myndigheter – inte genom överenskommelser med SKR. Vi behöver ett statligt ansvar för kompetensförsörjningen i vården, vårdköerna och för att hela befolkningen i hela landet ska få lista sig på en egen vald läkare i primärvården. På samtliga områden har regionerna inte förmått att leverera på decennier, säger hon.

Den offentliga sektorns återhämtning är betingad av att personalbristen i stora delar av sektorn, som varit oerhört tydlig under pandemin, måste åtgärdas.

– Om man vill lösa personalbrist – som leder till bristande tillgänglighet och växande vårdskuld – finns det ingen annan väg än att förbättra arbetsmiljön, där lön och återhämtning är de två viktigaste faktorerna. Det bör SKR ta till sig, avslutar Sofia Rydgren Stale.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare