Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Pressrum
SKR ger förskönad bild av verkligheten – Långt kvar till fast läkare

SKR ger förskönad bild av verkligheten – Långt kvar till fast läkare

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har presenterat en årsberättelse om sitt arbete för att stödja primärvårdsreformen och omställningen till en nära vård. Det är ett uppdrag de tillsammans med en påse pengar fåtti en överenskommelse med staten. Varje region är också en del i överenskommelsen. Överenskommelsens mål är bland annat att minst 55 procent av befolkningen ska ha en namngiven fast läkarkontakt i primärvården vid utgången av 2022. På sikt är målet att rätten till en fast läkarkontakt ska säkras för hela befolkningen. SKR berättaratt arbetet med att uppfylla målen går bra, men det är inte hela sanningen.
Pressmeddelande
SKR ger förskönad bild av verkligheten –   Långt kvar till fast läkare
  • SKR målar upp en falsk positiv bild när de säger att många regioner redan har nått satta mål om andel med en namngiven fast läkare. Regionerna ska inte kunna lista invånare för statistikens skull. Behållningen av en fast läkare fungerar bara om det finns en kännedom bland invånarna om vem som är deras fasta läkare. Vi vet att läkarna på landets vårdcentraler i regel har ansvar för dubbelt så många invånare som Socialstyrelsens rekommenderar, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale. 

Sveriges läkarförbund ser mycket positivt på målsättningen att alla ska ha rätt till en fast läkare. Vi är dock mycket kritiska till den bild som ges av hur regionerna levererar i SKR:s årsberättelse. Vi är också kritiska till att det är SKR själva som ska ta fram ett sätt att mäta och följa upp hur stor andel av befolkningensom har en fast läkarkontakt. Det borde vara staten som följer upp om regionerna gör vad de lovat. 

Läkarförbundet har, utifrån officiella siffror om hur många specialister och ST-läkare i allmänmedicin som är sysselsatta inom primärvården, räknat på antalet invånare per läkare idag och hur det förhåller sig till Socialstyrelsens rekommendation om en läkare per 1 100 invånare. Lågt räknat behövs närmare dubbelt så många läkare som det idag finns anställda. Det är brist på specialister i allmänmedicin i landets samtliga 21 regioner, men den procentuella ökningen som krävs varierar. 

  • Alla måste få möjlighet att välja en fast läkarkontakt i primärvården som också har tid för dem. Det ger patienter trygghet och läkarna förbättrad arbetsmiljö, så att fler vill jobba kvar på vårdcentralerna. Först då uppnår vi också de positiva samhällsekonomiska effekterna av god kontinuitet i och tillgänglighet till primärvården. En välfungerande primärvård kan dessutom avlasta den tyngda akut- och sjukhusvården, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale. 

SKR har ett intresse av att redovisa goda resultat och inte ställa för hårda krav på definitionen av en fast läkarkontakt. Det ställer deras medlemmar, regionerna, i positiv dager och kan på kort sikt spara dem pengar. Läkarförbundet vill i stället se att en statlig myndighet så som Socialstyrelsen får i uppdrag att sätta upp kriterier för och följa upp hur stor andel som har en fast läkarkontakt. 

Läkarförbundets krav till regeringen för att alla ska få en fast läkarkontakt: 

  • Besluta om att alla invånare ska få välja eller passivt listas på en fast, namngiven läkare, inte på utförare (vårdcentral) – det är avgörande för kontinuiteten mellan läkare och patient. 
  • Ge en statlig myndighet i uppdrag att mäta och följa upp hur stor andel som har en fast läkarkontakt. 
  • Säkerställ att definitionen av en fast läkarkontakt innehåller ett tak på hur många listade invånare varje läkare kan ansvara för, utifrån Socialstyrelsens rekommenderade nivåer.  

Statliga rekommendationer 
Socialstyrelsen rekommenderar att varje heltidsarbetande primärvårdsläkare som är specialist i allmänmedicin ska ansvara för, i genomsnitt, 1 100 invånare. Läkare som genomför sin specialistutbildning i allmänmedicin (ST-läkare) och som kommit tillräckligt långt för att ansvara för egna invånare rekommenderas ansvara för hälften så många, 550 invånare. 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
SKR ger förskönad bild av verkligheten – Långt kvar till fast läkare