Hoppa till innehåll
Pressrum
Sveriges läkarförbund och SKR tecknar krislägesavtal

Sveriges läkarförbund och SKR tecknar krislägesavtal

− Läkare är en yrkeskår som alltid tar stort ansvar och ställer upp i krissituationer. Vår expertkunskap och kompetens är avgörande för sjukvården som samhällsstruktur och detta gäller i synnerhet i krissituationer. Vi tar ansvar och tecknar nu tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR och Sobona krislägesavtalet, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet.
Pressmeddelande
Sveriges läkarförbund och SKR tecknar krislägesavtal
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

− Läkare är en yrkeskår som alltid tar stort ansvar och ställer upp i krissituationer. Vår expertkunskap och kompetens är avgörande för sjukvården som samhällsstruktur och detta gäller i synnerhet i krissituationer. Vi tar ansvar och tecknar nu tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR och Sobona krislägesavtalet, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet.

Avtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation. Kommuner och regioner har ett särskilt ansvar för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Sjukvård, kommunikation och annan viktig samhällsservice måste fungera för att medborgarna ska vara trygga och säkra. Om ett krisläge uppstår i kombination med en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen kan sektorns krislägesavtal aktiveras.

Avtalet innebär större flexibilitet vad gäller arbetstider och var anställda kan sättas i tjänst. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade regioner. Det gör att individer snabbt kan sättas i tjänst där de bäst behövs. Avtalet är utformat för att användas enbart över en begränsad period i krissituation.

− Coronavirusets effekter på bemanningen i sjukvården är ett exempel på en situation där krislägesavtalet kan aktiveras. I nuläget ser vi inte att det är nödvändigt, men vi följer naturligtvis utvecklingen mycket noga, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.


Fakta om krislägesavtalet

  • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
  • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max 4 veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

Sveriges läkarförbund

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Svenska Kommunalarbetareförbundet

OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och Läkare

Akademikeralliansen

Brandmännens Riksförbund

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Sveriges läkarförbund och SKR tecknar krislägesavtal