Hoppa till innehåll
Pressrum
ST-läkare fortsätter att tappa intresset för chefskap

ST-läkare fortsätter att tappa intresset för chefskap

Underläkare och läkarstudenter är villiga att leda hälso-och sjukvården, men intresset sjunker ju längre de kommer i karriären. Detta visar rapporten ”Ledarskap i framtidens sjukvård” där Sveriges yngre läkares förening undersöker attityder kring chef- och ledarskap bland AT-läkare, ST-läkare och läkarstudenter.
Pressmeddelande
ST-läkare fortsätter att tappa intresset för chefskap

Underläkare och läkarstudenter är villiga att leda hälso-och sjukvården, men intresset sjunker ju längre de kommer i karriären. Detta visar rapporten ”Ledarskap i framtidens sjukvård” där Sveriges yngre läkares förening undersöker attityder kring chef- och ledarskap bland AT-läkare, ST-läkare och läkarstudenter.

Det finns ett stort behov av att rekrytera nya chefer och krav på förändrad organisation enligt SKL:s egna prognoser. SYLF:s undersökning visar att sju av tio läkarstudenter och fem av tio AT-läkare kan tänka sig att bli chef. Däremot har andelen ST-läkare som absolut inte vill bli chef fördubblats sedan 2009 vilket är en oroande utveckling. Även den egna upplevelsen av möjligheterna att bli chef uppfattas som bättre bland läkarstudenter och AT-läkare. Trots att ST-läkare besitter väldigt hög kompetens inom ramen för sin specialistinriktning anger en tredjedel av de nästan 3 000 tillfrågade ST-läkarna att de har små möjligheter att bli chef.

Undersökningen visar också att strukturella faktorer som kön och examensland påverkar den egna upplevelsen av karriärmöjligheter. Kvinnor anger i större utsträckning att de har små möjligheter att bli chef jämfört med män. Detsamma gäller utlandsutbildade som upplever sina möjligheter att bli chef som sämre än läkare som utbildats i Sverige. Till exempel upplever hela 76 procent av ST-läkarna med utbildning från ett land utanför EU/EES att de har små chanser att bli chef. Motsvarande siffra för svenskutbildade ST-läkare är 24 procent.

– Det är oroväckande att läkarnas karriärsval påverkas av saker som egentligen är irrelevant för gott ledarskap. Utgångspunkten måste vara att lyfta fram kompetensen och arbetsgivarna måste arbeta för en mer transparent rekryteringsprocess. Just nu slösar vi bort kompetens, säger Emma Spak, SYLF:s ordförande.

En majoritet av underläkare som har fått ledarskapsutbildning upplever utbildningen som användbar kunskap för yrkeslivet. Däremot är det långtifrån alla underläkare som fått en formell ledarskapsutbildning trots att målbeskrivningarna inom AT och ST har krav på ledarskapsförmåga. Utebliven ledarskapsutbildning missgynnar inte bara underläkarnas möjligheter att konkurrera om chefstjänsterna med andra professioner, utan är också en försämring av patientsäkerheten.

Den fullständiga rapporten hittar ni på www.sylf.se

För SYLF:s kommentarer till rapporten, kontakta ordförande Emma Spak, 070 309 22 95, emma.spak@slf.se
För frågor om rapportens innehåll och data, kontakta utredare Shervin Vahedi, 08-790 33 66, shervin.vahedi@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
ST-läkare fortsätter att tappa intresset för chefskap