Hoppa till innehåll
Pressrum
Statsbudgeten saknar långsiktiga åtaganden

Statsbudgeten saknar långsiktiga åtaganden

Regeringens budget för 2017 och framåt innehåller flera lovvärda satsningar till hälso- och sjukvården. Hit hör 10 välfärdsmiljarder, professionsmiljard och extra tillskott till klinisk forskning. Större och mer långsiktiga reformer lyser dock med sin frånvaro. Dels handlar det om att genomföra en nationell primärvårdsreform, dels behövs en utredning om välfärdens finansiering.
Pressmeddelande
Statsbudgeten saknar långsiktiga åtaganden
Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Regeringens budget för 2017 och framåt innehåller flera lovvärda satsningar till hälso- och sjukvården. Hit hör 10 välfärdsmiljarder, professionsmiljard och extra tillskott till klinisk forskning. Större och mer långsiktiga reformer lyser dock med sin frånvaro. Dels handlar det om nödvändigheten att genomföra en nationell primärvårdsreform. Dels behöver det tillsättas en parlamentarisk utredning om välfärdens framtida finansiering.

Sverige behöver ta tag i de stora frågorna så som den svenska primärvårdens kräftgång. Det behövs en reform där ett nationellt grunduppdrag definieras och som ger varje medborgare tillgång till en egen läkare. Genom en vidareutveckling av vårdvalet kan Sverige åstadkomma en utbyggnad av primärvården i likhet med den norska modellen.

– I Norge är primärvården fullt utbyggd med fast läkarkontakt till hela befolkningen. Utvärderingar visar att läkartillgången, tillgängligheten och patientnöjdheten ökade betydligt när de genomförde sin omställning. Tidigare hade de liknande problem som vi i Sverige. Här finns mycket att lära, säger Heidi Stensmyren.

Några besked om hur finansieringskrisen i de svenska välfärdssystemen ska lösas på längre sikt finns inte heller med i denna budgetproposition. Läkarförbundet uppmanar regeringen att tillsätta en bred och blocköverskridande parlamentarisk kommitté om finansiering av välfärden.

– Problemet kring välfärdens finansiering är välkänt av politikerna sedan länge. Därför vädjar vi nu till landets partier från höger till vänster att ta sitt ansvar genom att tillsätta en parlamentarisk kommitté för välfärdens framtida finansiering, säger Heidi Stensmyren.

Välfärdsmiljarder för fler anställda

Tio välfärdsmiljarder ska ge kommunerna långsiktiga förutsättningar till planering.

– Alla pengar som stärker hälso- och sjukvården är naturligtvis välkommet. Inte minst resurser för att öka bemanningen. Det återstår att se hur mycket pengar som tilldelas landsting och regioner och på vilka premisser, säger Heidi Stensmyren.

Bemanningsproblemen möts också upp i budgeten genom en särskild professionsmiljard.

– Det behövs definitivt satsningar för att bemanna vården med läkare inom olika bristspecialiteter. Exempelvis är behovet av fler specialister i allmänmedicin, psykiatri och patologi akut och behöver åtgärdas, säger Heidi Stensmyren.

I regeringens höstbudget föreslås även satsningarna på infrastruktur för biobanker, stärkt klinisk forskning och att minska spridning av resistenta bakterier. Till detta föreslås Vetenskapsrådets forskningsanslag succesivt öka från och med 2017, till att 2020 tillföras 115 miljoner kronor.

– Den så viktiga kliniska forskningen har levt på undantag allt för länge. Det här är ett välkommet tillskott, men det skulle behövas ännu mer resurser för att Sverige ska återta en tätposition bland världens länder inom Life Science, säger Heidi Stensmyren.

Kontaktpersoner:
Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, 070-590 70 33
Michael Feldt, Presschef i Sveriges läkarförbund, 070-790 34 35

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Statsbudgeten saknar långsiktiga åtaganden