Hoppa till innehåll
Pressrum
Sveriges läkarförbund och SKR skjuter fram avtalsrörelsen

Sveriges läkarförbund och SKR skjuter fram avtalsrörelsen

Sveriges läkarförbund har enats med SKR och Sobona att skjuta upp de pågående avtalsförhandlingarna. Beslutet tas med anledning av den mycket allvarliga situation som Sverige befinner sig i med anledning av den pågående pandemin.
Pressmeddelande
Sveriges läkarförbund och SKR skjuter fram avtalsrörelsen
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. Foto: Johan Knobe

Sveriges läkarförbund har enats med SKR och Sobona att skjuta upp de pågående avtalsförhandlingarna. Beslutet tas med anledning av den mycket allvarliga situation som Sverige befinner sig i med anledning av den pågående pandemin.

Förhandlingarna om läkares lön och villkor inleddes den 19 december 2019 då Sveriges läkarförbund och SKR utväxlade krav. Med anledning av Coronavirusets utbrott har parterna nu enats om att skjuta upp de pågående avtalsförhandlingarna för att återuppta dem efter sommaren.

– Medlemmarna i Sveriges läkarförbund tar ett enormt ansvar och är fullt upptagna ute i verksamheterna med att hantera den kris som landet befinner sig i. I detta hårt pressade läge finns inte förutsättningar att bedriva avtalsförhandlingar, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Beslutet att skjuta upp förhandlingarna är fattat av Sveriges läkarförbund och arbetsgivarorganisationerna SKR samt Sobona.

– Att skjuta fram avtalsförhandlingarna var ett helt nödvändigt beslut i detta läge. Nu gäller det att vi tillsammans helt och fullt fokuserar på att hantera den svåra situation som vi befinner oss i, säger Heidi Stensmyren.

Det gällande centrala kollektivavtalet för region- och kommunalanställda läkare samt läkare anställda vid privata Sobonaföretag tecknades i maj 2017 och löper ut den 1 april 2020. För att inte hamna i ett avtalslöst tillstånd kommer det befintliga avtalet att förlängas från och med den 1 april till den 31 oktober 2020. Parterna återupptar förhandlingar om ett nytt avtal efter sommaren. Avtalet rör läkare anställda inom kommuner och regioner.

Kontakt:
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund
Nås via kontaktperson

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Sveriges läkarförbund och SKR skjuter fram avtalsrörelsen