Hoppa till innehåll
Pressrum
SYLF presenterar kartläggning om dimensioneringen av AT-platser

SYLF presenterar kartläggning om dimensioneringen av AT-platser

Antalet AT-platser ökar, men alldeles för sakta för att tillgodose behovet bland nyexaminerade läkare. Detta visar rapporten ”Den som väntar på en AT väntar för länge” där Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) har kartlagt antalet utannonserade AT-platser mellan 2015 till 2017.
Pressmeddelande
SYLF presenterar kartläggning om dimensioneringen av AT-platser

Antalet AT-platser ökar, men alldeles för sakta för att tillgodose behovet bland nyexaminerade läkare. Detta visar rapporten ”Den som väntar på en AT väntar för länge” där Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) har kartlagt antalet utannonserade AT-platser mellan 2015 till 2017.

Syftet med SYLF:s kartläggning har varit att få en överblick kring dimensioneringen av antalet AT-platser i landet och åskådliggöra bristerna med dagens system. Sedan 2008 har väntetiden för en AT-plats ökat från sju till nio månader vilket motsvarat ett halvt AT. Hälso- och sjukvårdslagen kräver att antalet AT-platser dimensioneras i sådan omfattning att alla läkare som avlagt läkarexamen ges möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legitimation.

Kartläggningen visar att antalet AT-platser ökat från 1 295 under 2015 till 1 359 beräknade platser under 2017. Däremot bedömer SYLF att det krävs drygt 1 500 AT-platser för att tillgodose behovet för olegitimerade läkare med svensk examen och olegitimerade läkare från utlandet. Olika landsting tar också olika ansvar för dimensioneringen av AT-platser, trots att de bör ha kapacitet att göra mer.

SYLF understryker vikten av att med hjälp av fakta och statistik kunna utröna utbudet och behovet av AT i landet. Idag saknas det nationell överblick kring utbudet och behovet av AT, det saknas också överblick över antalet svenskar som studerar i övriga EU/EES-länder med möjlighet att återvända till Sverige för att genomföra praktisk tjänstgöring. Utan detta blir det omöjligt att utkräva ansvar av landsting och regioner vilket resulterar i fortsatta problem.

– I slutändan blir bristen på samordning inte enbart en fråga som berör den enskilde, utan på lång sikt får det även konsekvenser för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Varje månad en olegitimerad läkare får vänta på sin AT är en förlorad månad som specialistläkare, säger Emma Spak, SYLF:s ordförande.

SYLF vill lyfta fram behovet av nationell samordning och gemensamt ansvarstagande från landstingen och regionerna för att säkerställa att antalet AT-platser motsvarar behovet. Lösningar för att kunna tillhandahålla fler platser kan vara att minska tiden från 21 till 18 månader i enlighet med gällande regelverk. Det är också möjligt att redan med dagens regelverk anpassa och nyttiggöra flera olika placeringar.

Den fullständiga rapporten hittar ni på www.sylf.se

För SYLF:s kommentarer till rapporten, kontakta ordförande Emma Spak, 070 309 22 95, emma.spak@slf.se
För frågor om rapportens innehåll och data, kontakta utredare Shervin Vahedi, 08-790 33 66, shervin.vahedi@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
SYLF presenterar kartläggning om dimensioneringen av AT-platser