Hoppa till innehåll
Pressrum
Trakasserier – problem på läkarutbildningen visar ny rapport

Trakasserier – problem på läkarutbildningen visar ny rapport

Rapporten visar alarmerande siffror när det gäller lärares och handledares beteende mot läkarstudenter. Nästan en fjärdedel av de svarande uppger att de under studietiden blivit negativt särbehandlade på grund av sitt kön. - Det är deprimerande siffror som vi ser allvarligt på. Det är, och ska alltid vara, nolltolerans mot den här typen av beteende, säger Sofia Rydgren Stale, 2:e vice ordförande.

Pressmeddelande
Trakasserier –  problem på läkarutbildningen visar ny rapport
En av fyra som svarat på enkäten uppger att de har blivit negativt särbehandlade på grund av kön.

Läkarutbildningen är ett viktigt element i dagens och framtidens hälso- och sjukvård. En ny rapport från Läkarförbundet visar att utbildningen fortsatt håller hög kvalitet i Sverige. Hela 98 procent av de nyexaminerade läkarstudenterna uppger att läkarutbildningen sammantaget givit dem goda förutsättningar för att arbeta som läkare.

Negativ särbehandling utifrån kön utbrett

Rapporten visar dock alarmerande siffror när det gäller lärares och handledares beteende mot läkarstudenter. Nästan en fjärdedel av de svarande uppger att de under studietiden blivit negativt särbehandlade på grund av sitt kön.

– Det är deprimerande siffror som vi ser allvarligt på. Det är, och ska alltid vara, nolltolerans mot den här typen av beteende, säger Sofia Rydgren Stale.

I fritextsvar har studenterna fått möjlighet att redogöra för i vilka situationer och på vilket sätt de har upplevt sig negativt särbehandlade. En majoritet av dessa uppger att de har blivit utsatta på grund av sitt kön. En student beskriver exempelvis att en manlig handledare på kliniken tilltalat henne genom att säga: ”damerna först, så jag kan kolla in dig bakifrån”.

– Jag blir mörkrädd när jag läser alla kommentarer och de trakasserier som läkarstudenter får utstå från handledare och lärare. Vi borde ha kommit längre i utvecklingen, och framförallt lärt oss av #metoo och #utantystnadsplikt där 10 000 kvinnliga läkare deltog. Nu måste lärosätena och regionerna tillsammans agera, säger Sofia Rydgren Stale.

Ojämn kvalitet på handledningen

Läkarförbundet har sedan 2013 granskat läkarutbildningarnas utbildningskvalitet genom att skicka ut en enkät till nyexaminerade läkarstudenter. Med utgångspunkt i de examensmål som gäller för läkarutbildningen har frågor ställts om hur goda förutsättningar utbildningen givit dem inom ett antal centrala områden. Läkarförbundet har även ställt frågor om kvaliteten i genomförandet av utbildningen samt om studenten har upplevt negativ särbehandling av lärare eller handledare.

– Resultatet av årets undersökning visar att stora delar av läkarutbildningen fungerar väl. Det finns dock tydliga mönster som visar inom vilka områden studenterna upplever att utbildningen inte lever upp till förväntningarna, säger Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande för Läkarförbundet.

Ojämn kvalitet på klinisk handledning Närmare en fjärdedel av studenterna anser att den kliniska handledningen har varit otillräcklig. Många uttrycker att kvaliteten på den kliniska handledningen beror på vilken handledare man tilldelas och att det finns ett generellt problem med för få handledare i förhållande till antalet studenter

– För att bedriva utbildning av hög kvalitet behöver det finnas tid avsatt för utbildningsaktiviteter och handledning av studenter. Här har lärosätena och regionerna ett gemensamt ansvar att säkerställa tillgången på handledare. Vi får inte tumma på utbildningskvaliteten, säger Sofia Rydgren Stale.

Fakta: Cirka 1 300 läkare tog examen 2018. Enkäten skickades ut till 415 av dem. Svarsfrekvensen var 47 procent. 

Ja, jag vill gärna läsa hela rapporten

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Trakasserier – problem på läkarutbildningen visar ny rapport