Hoppa till innehåll
Pressrum
Tre av fyra vårdcentralsläkare i Stockholm menar att vårdvalet är underfinsierat

Tre av fyra vårdcentralsläkare i Stockholm menar att vårdvalet är underfinsierat

​I Stockholms läns landsting har obalansen mellan primärvårdens resurser och uppdrag ökat mest i landet. Kombinationen av minskade resurser och ökade produktionskrav har resulterat i en stor uppgivenhet bland många läkare. Tre av fyra läkare i Stockholmslandstinget anser att ersättningarna inte ger förutsättningar att erbjuda befolkningen en fungerande primärvård.
Pressmeddelande

I Stockholms läns landsting har obalansen mellan primärvårdens resurser och uppdrag ökat mest i landet. Kombinationen av minskade resurser och ökade produktionskrav har resulterat i en stor uppgivenhet bland många läkare. Tre av fyra läkare i Stockholmslandstinget anser att ersättningarna inte ger förutsättningar att erbjuda befolkningen en fungerande primärvård. Samtidigt har Stockholm i förhållande till övriga landet en god läkartäthet, vilket gör det möjligt att genomföra en strukturförändring av hälso- och sjukvården som ligger i linje med förslagen från den statliga effektiviseringsutredningen. Det slås fast i en undersökning bland Stockholms primärvårdsläkare som Läkarförbundet tagit fram och som idag presenteras för politiker i Stockholms läns landsting.

– Stockholm som tillväxtmotor för hela landet borde ha potential att leverera en primärvård i toppklass. Men det är en allvarlig signal till landstingsledningen när tre av fyra läkare anser att ersättningarna inte gerförutsättningar att erbjuda en fungerande primärvård. Vi kommer att lyfta den frågan på vårt möte med landstingsledningen idag, säger Heidi Stensmyren, förbundsordförande i Läkarförbundet.

Missnöjet är störst bland de läkare som arbetar på offentliga vårdcentraler med sämre bemanning. Men även bland privata och fullt bemannade vårdcentraler upplever läkare att det saknas förutsättningar att utföra ett fullgott arbete.

– Den viktigaste åtgärden nu är att öka resurserna och få en tillräcklig bemanning. Det är också nödvändigt att inleda en dialog med vårdcentralerna kring avtal och ersättningar säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.

Läkarnas enkätsvar visar också att det finns betydande brister i förtroendet mellan politiker/administratörer och de som arbetar i primärvården. Andelen som svarat att man helt saknar förtroende är nästan dubbelt så hög i Stockholm jämfört med landet som helhet. Att få till stånd en dialog som innebär att förtroendeklyftan minskar skulle bidra till att effektivisera och vitalisera primärvården i Stockholms län.

Fakta om rapporten

Rapporten ”Diagnos på primärvården i Stockholms läns landsting” är framtagen utifrån data i den nationella primärvårdsenkät som Läkarförbundet publicerat tidigare. Den är en del av Läkarförbundets arbete med att utvärdera vårdvalet och baseras på enkäter utskickade till 1086 primärvårdsläkare i Stockholm, både i offentlig och privat drift. Under tisdagseftermiddagen bjuds landstingspolitiker i Stockholm in till Läkarförbundet för att ta del av rapporten.

För mer information

Heidi Stensmyren, förbundsordförande Läkarförbundet, telefonnummer 070-590 70 33

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, telefonnummer 070-497 88 43

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Tre av fyra vårdcentralsläkare i Stockholm menar att vårdvalet är underfinsierat