Hoppa till innehåll
Pressrum
Tydligt samband mellan läkares ledarskap, högre patientsäkerhet och nöjdare personal

Tydligt samband mellan läkares ledarskap, högre patientsäkerhet och nöjdare personal

En ny, unik forskningsöversikt av Medical Management Centre på Karolinska Institutet, visar tydliga kvalitetssamband i verksamheter som förmår att tillvarata läkares medicinska kompetens i ledningsarbetet. Den internationella forskningen visar att medicinsk kompetens i ledningen ger högre patientsäkerhet och bättre hälsoutfall.
Pressmeddelande
Tydligt samband mellan läkares ledarskap, högre patientsäkerhet och nöjdare personal

En ny, unik forskningsöversikt av Medical Management Centre på Karolinska Institutet, visar tydliga kvalitetssamband i verksamheter som förmår att tillvarata läkares medicinska kompetens i ledningsarbetet. Den internationella forskningen visar att medicinsk kompetens i ledningen ger högre patientsäkerhet och bättre hälsoutfall.

På uppdrag av Sveriges läkarförbund har Medical Management Centre på Karolinska Institutet sammanställt den internationella forskningen om de positiva såväl som negativa kvalitetseffekterna gällande läkares roll för ledning av, och ledarskap i, hälso- och sjukvården.

Totalt omfattar forskningsöversikten drygt 220 vetenskapliga artiklar som publicerats under det senaste decenniet.

Resultaten, som idag presenteras i en ny unik rapport, visar tydliga kvalitetssamband i verksamheter som förmår att tillvarata läkares medicinska kompetens i ledningsarbetet. Dessa verksamheter presterar bättre resultat gällande vårdkvalitet, personalnöjdhet och effektivt resursutnyttjande. Den internationella forskningen visar att ett gott ledarskap i vården är ett ledarskap som engagerar, tillvaratar och frigör medicinsk kompetens.

-Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Ökade medicinska möjligheter i kombination med en växande befolkning som lever längre medför ökande krav på sjukvård av hög kvalitet. Ett gott chefs- och ledarskap är helt nödvändigt för att klara dessa utmaningar, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Den internationella forskningen visar att medicinsk kompetens i ledningen ger högre patientsäkerhet, genom bland annat lägre förekomst av vårdskador samt bättre hälsoutfall, exempelvis genom lägre dödlighet i cancer och hjärt- och kärlsjukdom.

Samtidigt har andelen läkare med chefsuppdrag gradvis minskat inom hälso- och sjukvården under de senaste decennierna och siffror visar att läkares vilja att leda hälso- och sjukvården minskar ju längre tid de arbetat i vården. Av läkarstudenterna kan 70 procent tänka sig att bli chef i vården. Bland AT-läkarna har siffran sjunkit till 50 procent och bland ST-läkarna kan endast 35 procent tänka sig att anta ett framtida chefskap.

-Detta är en mycket oroande utveckling som kräver insatser för förändring. Det behövs strategier för att säkra framtida chefsförsörjning och medicinsk kompetens i ledningsfunktionen. Hinder för ledarskapsengagemang måste undanröjas, avslutar Heidi Stensmyren.

Kontaktperson:
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund
heidi.stensmyren@slf.se
070-590 70 33

Erik Kjellin, kommunikationsstrateg
erik.kjellin@slf.se
070-790 33 96

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Tydligt samband mellan läkares ledarskap, högre patientsäkerhet och nöjdare personal