Hoppa till innehåll
Pressrum
Välkommen primärvårdssatsning i M+KD budgeten

Välkommen primärvårdssatsning i M+KD budgeten

Den 12 december biföll riksdagen M och Kd:s gemensamma reservation i Finansutskottet som budget för 2019. Det innebär bland annat att en nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare gått igenom och att det finns ekonomiska resurser för reformen.

Pressmeddelande
Välkommen primärvårdssatsning i M+KD budgeten
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.


– Med denna budget är vi nu i början av att få både en nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare och resurser som avsätts för ändamålet, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund

Den 12 december biföll riksdagen M och Kd:s gemensamma reservation i Finansutskottet som budget för 2019. Det innebär bland annat att en nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare gått igenom och att det finns ekonomiska resurser för reformen.

I budgetreservationen vill M och KD också att utredningen för Samordnad utveckling för en god och nära vård ges tilläggsdirektiv för att ta fram underlag och förslag om en nationell primärvårdsreform med listning på läkare.

Även om vi har välkomnat flera av förslagen i utredningen för Samordnad utveckling för god och nära har vi också framfört kritik för att den inte tar det nödvändiga steget mot en god kontinuitet mellan patient och läkare genom att ge alla rätten att lista sig hos en fast läkare. Därför är det mycket bra om utredningen får tilläggsuppdrag i detta avseende. Nu är det upp till en kommande regering att se till att denna delen i den av riksdagen antagna budgeten genomförs, säger Heidi Stensmyren.

I budgeten efterlyses också en ny modell som hanterar frågan om listningstak, det vill säga hur många patienter det är rimligt att en allmänläkare ska ha listade för att kunna ge en god vård.

Budgeten innebär också att det ska till en ny överenskommelse mellan staten och SKL om tillgängligheten i primärvården med fastslagna mätbara kriterier som ska uppfyllas för att landstingen ska få del av det resurstillskott som aviseras i budgeten.

– Det är bra att förslagen om en nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare och stärkt teamarbete får tänder som gör att staten driver landstingen framför sig. En nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare är livsviktig att få till. Det är det bästa sättet att förbättra tillgänglighet och kontinuitet i vården. Det är förmodligen också det bästa vi kan göra för en mer jämlik vård i hela landet, avslutar Heidi Stensmyren.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Välkommen primärvårdssatsning i M+KD budgeten