Hoppa till innehåll
Pressrum
Välkommen till Läkarförbundet i Almedalen

Välkommen till Läkarförbundet i Almedalen

Inför valåret går vårddebatten hetare än någonsin och samstämmiga opinions­undersökningar visar att sjukvården är den politiska sakfråga som väljarna rankar som viktigast. Politiken måste nu ge konkreta svar på vårdens utmaningar och Läkarförbundet finns självklart på plats i Visby under Almedalsveckan för att staka ut vägen. Vi kommer att anordna mingel i Läkarförbundets hus på Slottsterrassen 6.
Pressmeddelande
Välkommen till Läkarförbundet i Almedalen
Anlita en av våra experter till ditt seminarium. Hela Läkarförbundets styrelse kommer att vara på plats i Visby.

Inför valåret 2018 går vårddebatten hetare än någonsin och samstämmiga opinions­undersökningar visar att sjukvården är den politiska sakfråga som väljarna rankar som viktigast – ett tydligt tecken på att allt inte står rätt till. Politiken måste nu ge konkreta svar på vårdens utmaningar, och Läkarförbundet finns självklart på plats i Visby för att staka ut vägen.

Välkommen till sjukvårdsmingel

Läkarförbundet bjuder in till sjukvårdsmingel måndagen den 2 juli, kl.17.30 på Slottsterrassen 6. Under minglet kommer Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier, Jenny Madestam, statsvetare och David Ahlin, opinionschef på Ipsos att diskutera och recensera sjukvårdsdebatten samt blicka in i framtiden.

Anmäl er till minglet här

Läkarförbundets Almedalsseminarier

Läkarförbundet kommer att anordna fyra seminarier under veckan:

Nationell reform för en god, nära och trygg vård

Kontinuitet är nyckeln till en väl fungerande primärvård. En god, nära och trygg vård kräver kontinuitet, men idag slussas ofta patienter mellan olika vårdnivåer och specialiteter utan att någon tar ett samlat ansvar för vården. Arbetsmiljön är så ansträngd att tre av tio läkare överväger att sluta och det finns stora brister i tillgängligheten.

En väl utbyggd primärvård skulle kunna hantera den absoluta majoriteten av patienterna, men för att kunna utvecklas till en verklig grundstapel inom svensk hälso- och sjukvård och bli den primära instans som befolkningen söker sig till för vård krävs inte ord utan politisk handling.

Hur kan vi förbättra arbetsmiljön, öka tillgängligheten och stärka kontinuiteten? För att säkra en utbyggd primärvård till hela befolkningen krävs en nationell reform. Men hur bör en sådan se ut? Och vad bör den innehålla?

Tid: Tisdag 3 juli, kl 11.00–11.50
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Sveriges läkarförbund

Moderator: Lisa Kirsebom

Medverkande: Annika Strandhäll, Socialminister (S), Camilla Waltersson Grönwall (M), sjukvårdspolitisk talesperson, Christina Tallberg, ordförande PRO, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Från akutmottagning till vårdavdelning, hur löser vi vårdplatsbristen?

Sverige har minst antal vårdplatser i hela EU. Bland OECD-länderna har endast Mexiko och Chile färre, men är det låga antalet vårdplatser ett problem, eller resultatet av en effektiv sjukvård? Antalet vårdplatser minskar över hela landet. Samtidigt fortsätter överbeläggningar, utlokaliseringar och sjukfrånvaron bland vårdanställda att öka. Kan fler akutläkare i första linjen på akutmottagningen minska vårdplatsbristen, och vilka förutsättningar finns för att stärka det akuta omhändertagandet? Och hur bryter vi den onda cirkel där vårdplatsbristen nu styr både arbetssätt och arbetsgivarens förmåga att bemanna verksamheten?

Tid: Onsdag 4 juli, kl 11.00–11.50
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Sveriges läkarförbund

Moderator: Lisa Kirsebom

Medverkande: Acko Ankarberg Johansson (KD), partisekreterare och sjukvårdspolitisk talesperson, Anders Henriksson, (S) 1:a vice ordförande, SKL, Arin Malkomian, ordförande i Svensk förening för akutmedicin, akutläkare Capio St. Göran, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Bör läkares jour ersättas av utökad schemaläggning?

I Stockholms läns landsting har lokala jour- och beredskapsavtal sagts upp för att ersättas av en utökad schemaläggning mellan 07.00–21.00. Från politiskt håll har argumentet för systemskiftet varit att öka läkarkontinuiteten för patienterna, främja det interprofessionella teamarbetet, förbättra arbetsmiljön och stärka möjligheterna till forskning och utbildning.

Men hur ser konsekvensanalyserna inför systemskiftet ut? Och vilka effekter har kunnat ses på patientsäkerhet, kontinuitet, arbetsmiljö och kunskapsöverföring där en utökad schemaläggning redan införts? Hur påverkas tillgången till läkare och patienternas tillgänglighet till specialiserad vård? Är det kostnadseffektivt? Och vad tycker läkarna?

Stockholm brukar kallas för ett skyltfönster för övriga landet. Är utökad schemaläggning, en utveckling mot treskift eller behovsstyrd planering ett systemskifte som övriga landsting och regioner vill och bör ta efter?

Tid: Onsdag 4 juli, kl 14.00–14.50
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Sveriges läkarförbund

Medverkande: Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund, Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd, SLL, Socialdemokraterna, Johan Styrud, ordförande, Stockholms läkarförening

Suicidprevention i praktiken – hur gör man?

I Sverige insjuknar ungefär en tredjedel av befolkningen någon gång i en depression – en sjukdom med många ansikten. De kan likna utmattning, beroendetillstånd, kroppslig sjukdom, personlighetsförändringar, smärttillstånd och mycket annat. Depression kan också uppstå som en komplikation till annan svår sjukdom, till exempel cancer. Därför är det många drabbade som inte förstår att de är sjuka. Sjukdomen orsakar stort lidande och konsekvensen kan i värsta fall bli att den deprimerade börjar se självmord som en utväg. Varje år tar cirka 1 500 personer sitt liv i Sverige.

Tid: Torsdag 5 juli, kl 9.50–10.40
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Sveriges läkarförbund och Natur&Kultur

Medverkande: Ullakarin Nyberg, psykiater, suicidforskare och författare, Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund

Hela Läkarförbundets styrelse kommer att vara på plats i Visby. Ska ni anordna panelsamtal eller seminarier med vårdfokus är ni varmt välkomna att anlita någon eller några av Läkarförbundets ledamöter.

Läs mer på Läkarförbundets Almedalswebb: www.tryggvard.se/almedalen-2018

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Välkommen till Läkarförbundet i Almedalen