Hoppa till innehåll
Pressrum
Väntetider för läkarnas AT har ökat med 50 procent, se sjukhus för sjukhus i bilaga

Väntetider för läkarnas AT har ökat med 50 procent, se sjukhus för sjukhus i bilaga

Trots att landsting och regioner enligt hälso- och sjukvårdslagen ska erbjuda allmäntjänstgöring (AT) efter behov, visar SYLF:s rapport att det tar i genomsnitt 10,2 månader att få en AT-plats. En ökning med 50 procent sedan 2008. - Landsting och regioner måste öka antalet AT-platser och minska väntetiderna nu. De klarar inte sitt uppdrag, säger Jonas Ålebring, SYLF:s ordförande.

Pressmeddelande
Väntetider för läkarnas  AT har ökat med 50 procent, se sjukhus för sjukhus i bilaga
Väntetiderna för AT har ökat med 50 procent, se sjukhus för sjukhus i bilaga

Trots att landsting och regioner enligt hälso- och sjukvårdslagen ska erbjuda allmäntjänstgöring (AT) efter behov, visar SYLF:s rapport att det tar i genomsnitt 10,2 månader att få en AT-plats. En ökning på 50 procent av väntetiderna sedan 2008.

Längst väntetid har Stockholm läns landsting på 18,5 månader, därefter kommer Region Uppsala med 18 månader, Region Västmanland med 12,3 månader. Under året har väntetiderna ökat i 12 av 21 landsting och regioner.

– Det är tydligt att de inte klarar sitt uppdrag. Landsting och regioner måste öka antalet AT-platser och minska väntetiderna nu, säger Jonas Ålebring SYLF:s ordförande.

AT är en reglerad utbildningstjänst som ska introducera nya läkare till yrket under handledning. Den kräver minst 18 månaders tjänstgöring och är förutsättningen för att läkare ska få legitimation. Efter legitimation kan läkare utbilda sig till specialister.

– Vi har i nuläget brist på specialister samtidigt som AT har blivit en flaskhals i läkares utbildningskedja. Varje dag en underläkare väntar på AT är en dag förlorad som specialist, och det är patienterna som är förlorarna, säger Jonas Ålebring.

Totalt anger 86 procent att de efter läkarexamen arbetade kliniskt i väntan på att påbörja AT. Hälften svarar att de inte hade en handledare innan AT och var fjärde som vid enkättillfället ännu inte påbörjat AT anger att de arbetat ensamma som primärjour på en akutmottagning – något som går emot IVO:s rekommendationer.

– Vi måste ha en patientsäker introduktion till yrket. Det är orimligt att nyblivna läkare arbetar upp till två år innan de har rätt till en handledare, säger Jonas Ålebring.

SYLF:s undersökning visar att antalet platser ökat sedan 2017 men fortfarande finns stora skillnader mellan ansvaret enskilda landsting och regionerna tar. Stockholm läns landsting, följt av Region Uppsala och Västra Götalandsregionen är de som erbjuder lägst antal AT-platser per invånare. Region Gotland, Västerbottens läns landsting och Region Västernorrland erbjuder flest antal AT-platser – Två gånger fler än de i botten.

– Sjukvårdens kompetensförsörjning behöver vara långsiktigt och då kan inte kortsiktiga regionala intressen styra dimensioneringen av AT. Här måste staten ta ett ansvar och samordna landsting och regioner så att vi får tillräckligt många AT-platser, säger Jonas Ålebring.

SYLF:s undersökning baseras på SYLF:s AT-rankingsenkät för 2018. Sammanlagt besvarades enkäten av 2198 underläkare varav 1728 AT-läkare. Undersökningens svarsfrekvens är 71 procent.

Skrolla ner och se bifogade dokument: väntetider sjukhus för sjukhus och SYLFs väntetidsrapport.

Om du kommer in via Läkarförbundets webb: gå till högerspalt ”Genvägar” och klicka på ”pressrum Mynewsdesk” där klickar du på nyheter högst upp till vänster och skrollar ner till pressmeddelandet för att sen skrolla ner i pressmeddelandet till de bifogade dokumenten.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Väntetider för läkarnas AT har ökat med 50 procent, se sjukhus för sjukhus i bilaga