Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Pressrum
Varannan kvinnlig läkarstudent blir negativt särbehandlad på grund av kön

Varannan kvinnlig läkarstudent blir negativt särbehandlad på grund av kön

Hälften av de kvinnliga studenter, som har svarat, uppger att de blivit negativt särbehandlade på grund av kön under den kliniska delen av läkarutbildningen. Den negativa särbehandlingen har ökat kraftigt i jämförelse med 2012- och 2014 års undersökning. - Det är naturligtvis helt oacceptabelt, alla människor har lika värde, säger Alexander Tejera, ordförande Läkarförbundet Student.
Pressmeddelande
Varannan kvinnlig läkarstudent blir negativt särbehandlad på grund av kön
Alexander Tejera, ordförande Läkarförbundet Student

Hälften av de kvinnliga studenter, som har svarat, uppger att de blivit negativt särbehandlade på grund av kön under den kliniska delen av läkarutbildningen. Den negativa särbehandlingen har ökat kraftigt i jämförelse med 2012- och 2014 års undersökning. – Det är naturligtvis helt oacceptabelt, alla människor har lika värde, säger Alexander Tejera, ordförande Läkarförbundet Student.

Den negativa särbehandlingen av kvinnliga läkarstudenter har tagit sig i uttryck genom att manliga klasskamrater i större utsträckning fått företräde till att utföra praktiska moment. En del kvinnliga studenter uppger även negativ särbehandling på grund av kön i form av nedlåtande kommentarer från handledare. Av de manliga läkarstudenterna har 18 procent upplevt att de blivit negativt särbehandlade på grund av kön, främst genom att de uteslutits från gynekologiska och obstetriska undersökningar samt vid förlossningar.

– Att hälften av alla läkarstudenter som är kvinnor upplever att de blivit särbehandlade på grund av sitt kön kan vi inte acceptera. Alla människor har lika värde. Alla har rätt till en arbetsplats fri från diskriminering. Det gäller förstås även studenter. Universitet och landsting behöver därför ta krafttag för att vända utvecklingen, säger Alexander Tejera, ordförande Läkarförbundet Student.

Behovet av mer ledarskapsutbildning och förbättring av den nuvarande är något som Läkarförbundet Student länge påtalat. Majoriteten av respondenterna anser att nuvarande mängd ledarskapsutbildning är för liten. Enligt hälften, av studenterna som svarat på undersökningen, är även förbättringsbehovet av de praktiska delarna av utbildningen stort.

– Sveriges läkarstudenter tycker fortfarande att det finns stor förbättringspotential i den kliniska delen av utbildningen och vi vill uppmana universiteten att ta vara på den här resursen och använda studenterna när man genomför förändringsarbeten på utbildningen. Inte minst gäller detta ledarskapsutbildningen, säger Alexander Tejera.

Målgruppen för enkäten var läkarstudenter i Sverige som läste termin nio hösten 2016.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här

För mer information kontakta:

Alexander Tejera,
Ordförande SLF Student
tfn: 070 287 39 43

Hampus Carlson,
Studenthandläggare, SLF
tfn: 08 790 34 24

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Varannan kvinnlig läkarstudent blir negativt särbehandlad på grund av kön