Hoppa till innehåll
Pressrum
Västerviks sjukhus är Sveriges bästa AT-ort 2017

Västerviks sjukhus är Sveriges bästa AT-ort 2017

Konkurrensen var hård men 1 700 AT-läkare kan inte ha fel. Västerviks sjukhus är den ort som toppar AT-rankingen, därefter delar Avesta Lasarett och Gällivare sjukhus på den hedersamma andra platsen. I rankingens mindre smickrande botten hamnar Alingsås Lasarett strax före Kullbergska sjukhuset Katrineholm och slutligen Lasarettet Enköping som hamnar i den absoluta botten av 2017 års ranking.
Pressmeddelande
Västerviks sjukhus är Sveriges bästa AT-ort 2017
Moderna AT-läkare Foto: Arne Forsell på Forell Bildbyrån AB

Konkurrensen var hård men 1700 AT-läkare kan inte ha fel. Västerviks sjukhus är den ort som toppar AT-rankingen, därefter delar Avesta Lasarett och Gällivare sjukhus på den hedersamma andra platsen.

I rankingens mindre smickrande botten hamnar Alingsås Lasarett, strax före Kullbergska sjukhuset Katrineholm och slutligen Lasarettet Enköping som hamnar i den absoluta botten av 2017 års ranking. Årets klättring gör Torsby Sjukhus som för andra året i rad stiger kraftigt i rankingen och hamnar på en 9:e plats. 

Förra årets framgångssaga, Arvika sjukhus, som lyckades ta sig från en bottenplacering till en andra plats på endast två år, är sjukhuset som tappar flest platser i årets ranking.

AT-ranking 2017 besvarades av 1741 AT-läkare. Den ger flera goda exempel på när AT fungerar bra men ger även en oroande bild av AT som en utbildningstjänst vars grundtanke urholkats.

Personal-, resurs- och platsbrist på sjukhusen i kombination med utebliven handledning och formaliserad medicinsk utbildning samt hög stress har resulterat i att AT fått en förändrad roll inom vården.

– Tyvärr lever AT inte upp till intentionen att vara en högkvalitativ introduktion in i läkarnas yrkesliv på många håll i landet. Detta är en oroväckande trend som på lång sikt drabbar kvaliteten på svensk hälso- och sjukvård och därmed patienterna, säger Jonas Ålebring, SYLF:s ordförande

De AT- orter som lyckas hålla god kvalitet ser utbildning som en del av vårdproduktionen. De ser sina yngre kolleger som en tillgång och inser att deras utbildning är en investering för framtiden. En god AT-ort kännetecknas av hög kvalitet på handledningen och ett starkt kollegialt stöd i en miljö där AT-läkare blir sedda som individer och kan påverka sin arbetsmiljö. Även förekomsten av en övergripande AT-ansvarig så som en AT-chef, med starkt mandat från ledningen kännetecknar en bra AT-ort.

I sin helhet visar resultatet att läkarnas vidareutbildning är en fråga som måste prioriteras högre av landstingen. Även Socialdepartementet måste ta sitt ansvar i arbetet med förslaget om den nya introduktionstjänsten som kan komma att ersätta AT.

– Det måste ställas tydliga krav på läkarnas rätt till schemalagd handledning, tid till självstudier och formaliserad medicinsk utbildning i utformningen av föreskriften för den nya tjänsten. En obligatorisk extern kvalitetsgranskning likt den som finns för ST är ett måste. Hög kvalitet på läkarnas introduktion in i yrkeslivet handlar i slutändan om den vård våra patienter erbjuds. Det kan man inte tumma på, säger Jonas Ålebring

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund och organiserar underläkare. Föreningen har drygt 13 000 medlemmar och har 27 lokalavdelningar spridda över landet. SYLF arbetar bland annat med förhandlingsfrågor, utbildningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, sjukvårdsorganisatoriska frågor och arbetsmiljöfrågor.

Här kan du ladda ner hela AT-rankingen 

För mer information kontakta:
Jonas Ålebring,
Ordförande SYLF
tfn: 073 034 22 50

Shervin Vahedi
Utredare SYLF
Tfn: 08 790 33 66

För ytterligare information:
Cecilia Sandahl
Presschef
Sveriges läkarförbund
Tfn: 070 687 32 42

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Västerviks sjukhus är Sveriges bästa AT-ort 2017