Hoppa till innehåll
Pressrum
Vi välkomnar Socialdemokraternas utspel tre miljarder till vården

Vi välkomnar Socialdemokraternas utspel tre miljarder till vården

Socialdemokraternas satsning för att minska vårdköer ska ske i samverkan mellan professionerna, fackförbunden, stat och landsting. Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för personalen. Patienterna ska få vård efter behov. - Det är bra att Socialdemokraterna vill att patienter ska ha rätt till en fast läkare och att den fasta läkaren ska ha det övergripande ansvaret, säger Heidi Stensmyren
Pressmeddelande
Vi välkomnar Socialdemokraternas utspel tre miljarder till vården
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Socialdemokraterna presenterar idag idén till en generalplan för vården för att minska vårdköerna. Den ska skapas i samverkan mellan professionerna, fackförbunden, stat och landsting. Personalen ska få bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. Patienterna ska få vård efter behov.

Arbetsnamnet är ”Vård i tid”.

1. Vårdens personalförsörjning

2. Utveckla vården runt varje enskild patient. Vårdkedjorna ska fungera och alla ska ha en fast läkare som har det övergripande ansvaret för patientens vård.

3. Mer fokus på dem med störst behov, exempelvis multisjuka äldre. De ska ha effektiva lösningar.

Socialdemokraterna vill se både fler specialistläkare och fler specialistsjuksköterskor, vilket betyder fler utbildningsplatser och förbättrade arbetsvillkor så att personalen stannar kvar.

– Vi välkomnar satsningen. För att få till en reell förändring är det nödvändigt att satsningen görs i dialog med professionerna, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

– Det är bra att Socialdemokraterna vill att patienter ska ha rätten till en fast läkare och att den fasta läkaren ska ha det övergripande ansvaret, fortsätter hon. En viktig del i detta är att patienter får välja att lista sig på en läkare.

Heidi Stensmyren vill också se vårdplatser dimensionerade utifrån befolkningens behov.

– Idag har vi inte alltid möjlighet att ge patienter som skulle behöva det en vårdplats. Planerade operationer ställs ofta in. Det skapar etisk stress hos personalen och är oacceptabelt för patienterna som behöver vård.

– För att lösa köerna måste vårdplatsbristen lösas, fortsätter hon. Sverige behöver dessutom en nationell primärvårdsreform för en jämlik hälsa i hela landet.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Vi välkomnar Socialdemokraternas utspel tre miljarder till vården