fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Avtal om taxan sent beslut

Årets överenskommelse mellan SKR och Läkarförbundet var fördröjd som jag redan berättat. Det betyder att regeringen inte hann ta beslut före årsskiftet om de nya taxorna, vilket har skapat viss oro. Men nu är det klart. Regeringsbeslutet finns här.

Fullmäktige i april blir digitalt

 Styrelsen har beslutat att även årets fullmäktige 17/4 måste bli digitalt. Att vaccinationerna redan då skulle göra det möjligt att anordna möten med över 50 deltagare är orealistiskt. Tyvärr! Å andra sidan är det enklare för många att delta och eftersom fullmäktige är öppet för alla medlemmar kan det vara fler som har möjlighet att vara med, vilket är positivt. Vi såg ju att Repskapet i december var mycket välbesökt. Ombud måste dock utses i vanlig ordning för eventuella voteringar. Om det i år blir någon lokalavdelning som har sitt årsmöte senare än januari tror vi att fullmäktige kan acceptera även om delegater enligt stadgarna skall utses före februari. Det är inte ett vanligt år i år.

Vaccinationer Covid-19

Många är oroliga för att inte få vaccin i samma takt för personal inom privat driven vård som man får inom regionernas egendrivna verksamhet. De flesta regioner har tydliga planer där även privat driven vård omfattas av samma plan som den egna verksamheten. Dock är det varje region som själv beslutar och det är därför viktigt att bevaka lokalt att vaccin ges även till oss och vår personal. Ett område som kan få problem är verksamhet som helt saknar finansiering och samverkan med regionerna.

Statistik för taxeläkare

Flera kollegor har efterfrågat statistik kring taxeläkare. Det finns här för 2019. 1,2 miljoner besök har gjorts och det låter ju mycket men tydligt är att i genomsnitt gör vi inte så många besök som man kan tro. Om man ser enbart till somatiska specialiteter är det drygt 1800 besök per läkare och år vilket motsvarar 9/dag om man har 200 arbetsdagar. Att några har betydligt fler besök per dag de dagar man arbetar vet vi men i snitt blir det inte mer om man ser till vad som rimligen är ”heltid”. Att vi snart är färre än 700 läkare kvar på taxan är ett prekärt läge. Vi måste få till stånd en ändring som ökar möjligheten för unga läkare att arbeta som småföretagare. Annars blir det allt lättare för regionerna att se taxeläkare som en marginell företeelse som man kan klara sig utan med mycket lite besvär för befolkningen även om det för enskilda patienter är en stor förlust. 0,1 besök per medborgare och år…

Samtal pågår med SKR

I överenskommelsen om årets förändring av taxan ingår att vi och SKR ska försöka se vad vi kan vara överens om som viktigt för ett framtida system som kan ersätta taxan. Vårt mål är att bevara en småskalig professionsägd läkarverksamhet i framtiden.  Att få SKR med på det är inte lätt men är nödvändigt. SKR har ett mycket stort inflytande, nästan i praktiken vetorätt mot alla förändringar av sjukvårdspolitiken i Sverige. Det blir inte lätt att hitta en kompromiss med SKR men vi måste försöka. Vi måste hitta alternativ till taxan som kan accepteras av politikerna i båda riksdagen och inom regionerna och som möjliggör små läkarägda mottagningar även i framtiden. Om vi enbart försöker stoppa alla förändringar kommer vi att fortsätta att bli allt färre. Att förhindra den utveckling som pågår mot oligopol inom svensk sjukvård där ett fåtal stora företag dominerar är vår viktigaste fråga och här finns ett visst gehör inom SKR.

Remisskrav i Stockholm påverkar även utanför regionen

Som bekant har Region Stockholm från och med den 1 januari 2021 remisskrav till vårdgivare som är verksamma enligt lagen (1993:1651 ) om läkarvårdsersättning (LOL) inom hud och könssjukdomar, kardiologi, medicinsk gastroenterologi och hepatologi, kirurgi och öron-, näsa- och halssjukvård. Beslutet är överklagat men regionen anser att det ändå gäller. Det är ett elände som vi jobbar med lokalt.

Även vårdgivare utanför Stockholm behöver ha kunskap om vad remisskrav innebär och måste därmed säkra att en patient som är skriven i Stockholm har remiss om det föreligger ett remisskrav. För att ersättning ska utgå från patientens hemregion, är det nödvändigt att vid besök av patienter från andra regioner förvissar sig om att patienterna inte omfattas av remissregler alternativt har en remiss om så krävs.

Jag återkommer.

Sven Söderberg
Ordförande Svenska Privatläkarföreningen

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem