fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1

Svara på löneenkäten!

Var med och gör skillnad. Ju fler som svarar desto bättre lönestatistik för alla medlemmar. Om du fått din lön reviderad efter lönerevisionen 2020 – uppdatera med din nya lön!
SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1
Svara på löneenkäten!
Läs mer

Styrelsemöte i Stockholms skärgård

Årets styrelseinternat var sedan länge planerat till Waxholms skärgård. Med coronasituationen var det ju väldigt lyckat. Korta resor, få kontakter med andra än styrelsemedlemmarna. Och effektiva var vi. Många frågor var på tapeten, här kommer ett urval.

”Vårdskulden” till följd av corona

Köerna har vuxit! Här kan finnas möjlighet för oss som företagare att hjälpa till precis som många gjorde i våras på olika vis. Enskilda vårdgivare kan gärna kontakta sina regioner och erbjuda hjälp om kapacitet finns. Kanske inte så stor chans i alla regioner att man får gehör man det är bra att visa sin goda vilja.

Region Stockholm angriper taxeläkare, igen!

Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsnämnd har tagit beslut som vi menar strider mot svensk lag och förordning. Man gjorde det utan föregående kontakt med Läkarförbundet. Vi hann dock se dagordningen och protestera men förgäves. Beslutet klubbades.

  • Man vill tvinga alla läkare på taxan att använda regionens Hälso- och sjukvårdsdirektör som ”ombud” i sin rapportering till socialstyrelsens patientregister. Det kan säkert uppskattas av några kollegor men att tvinga på läkare detta är lagstridigt.
  • Man vill införa en gräns för när regionen avser att kontrollera om heltidskravet är uppfyllt till de fall läkarens debitering understiger 75 procent av det takbelopp som framgår av 5 § FOL. Detta är inte vad som står i lagen där enbart 35 arbetade veckotimmar anges som gräns för heltid.
  • Man vill införa kostnadsansvar för prover och annat helt i strid med förordningen som klart anger vad som skall anses ingå i arvodet och att allt annat skall vara ”fria nyttigheter”
  • Remisskrav införs till läkarspecialiteterna hud- och könssjukdomar, kardiologi, medicinsk gastroenterologi och hepatologi, kirurgi samt öron- näs- och halssjukdomar. Detta är i enlighet med lagen men innebär givetvis mer onödigt krångel.

Vi har nu via separat e-brev bett alla läkare som är medlemmar i SPLF och bor i Stockholm att överklaga. Vi som organisation kan enligt lagen inte göra det. Vår jurist Mia Wallgren har skrivit en förlaga som stockholmarna fått men givetvis kan andra formuleringar användas. Det viktiga är att senast onsdag 16/9 måste överklagandet vara Förvaltningsrätten tillhanda.

Vi måste bli fler!

Vi vet att många läkare som är egenföretagare inte är med i SPLF eller ens Läkarförbundet. Vi har en god dialog med och får god hjälp av förbundet att rekrytera fler privatläkare men minst lika viktigt är att våra medlemmar pratar med sina kollegor. Det finns ingen annan organisation som helhjärtat arbetar för den småskaliga läkarägda vården! Vi i styrelsen och kansliet skall göra mer för att synliggöra det!

Taxan skall utvecklas inte avvecklas!

Som jag tidigare rapporterat om har utredningen ”God och nära vård” föreslagit att taxan skall ”integreras” i övrig sjukvård genom att försvinna! Här kommer vi att agera på många vis för att stoppa detta och i stället verka för att i Sverige utveckla ett system som gör småskalig läkarägd vård till en grundsten i sjukvården, som det är i många av våra grannländer. Vi har Läkarförbundet med oss och hoppas på att kunna stoppa det vanvett som det skulle innebära att lägga ner taxan utan att det finns ett annat system som ger patienter valfrihet, hög kontinuitet och kvalitet samt läkare möjlighet att arbeta utan att vara offentligt anställda. Här kommer vi att lägga mycket krut under hösten på att påverka i första hand politiker. Än finns inget lagförslag om att lägga ner taxan. Det skall inte heller komma något!

Andra frågor

Vi jobbar givetvis vidare med frågan om moms på sjukvård, försöker tvinga SKR att förhandla om ersättningen för taxeläkare som skall vara klara före årsskiftet men där SKR inte verkar vilja prata med oss, försöker bevaka att de som drabbats av sämre intäkter p.g.a. pandemin får samma kompensationsmöjligheter som andra företagare och vi uppmärksammar nya utredningar som den om sjukvårdsförsäkringar som nyligen drog igång. Man vill begränsa möjligheterna för enskild vårdgivare att ha både försäkringspatienter och verksamhet finansierad av offentliga medel.

Mer om det och annat i kommande brev. På återhörande!

Sven Söderberg
Ordförande Svenska Privatläkarföreningen

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.