Hoppa till innehåll
Visar 1 – 10 av totalt 88 publikationer

Dags för nytt jobb?

Författare: Sveriges läkarförbund
Det finns saker som är viktigt att tänka på vid nyanställning. Innan du skriver under ett nytt anställningsavtal behöver du och din arbetsgivare komma överens. I den här broschyren har vi samlat våra bästa tips för dig som är ny …

Primärvårdsrapporten

Författare: Sveriges läkarförbund
Läkarförbundet har gjort en större undersökning av tillståndet i svensk primärvård. Denna vill vi presentera i fem delar: Delrapport 1: Tillgänglighet och kontinuitet Delrapport 2: Pandemins effekter på primärvården Delrapport 3: Glesbygd och landsbygd Delrapport 4: Chefskap Delrapport 5: Arbetsmiljö …

Nationell modell för Ledarskaps-ST

Författare: Sveriges läkarförbund
En viktig fråga för Sveriges läkarförbund är att fler läkare ska vilja bli chefer och ledare. Hälso- och sjukvården bör i större utsträckning ledas av chefer och ledare med en hög medicinsk kompetens. Sjukvårdens resultat påverkas dessutom mer positivt när …

Handlingsplan mot diskriminering

Författare: Sveriges läkarförbund
Det finns ett flertal olika lagar i arbetslivet som utgör skydd för arbetstagare mot diskriminering, kränkande behandling och missgynnande.

Läkarförbundets reformagenda post-covid

Författare: Sveriges läkarförbund
Pandemin har tydliggjort brister i den svenska modellen för hälso- och sjukvården: otillräcklig beredskap, en dysfunktionell ansvarsfördelning mellan olika beslutsnivåer, en ojämlik vård och avsaknad av medicinsk kompetens på rätt nivåer. Nu krävs ett omtag för svensk hälso- och sjukvård. …
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare