Hoppa till innehåll

Physicians role in the management and leadership of health care

Publicerad: 2017
Författare: Karolinska Institutet

Rapporten kartlägger och analyserar den vetenskapliga litteraturen om läkares roll för ledning av och ledarskap i hälso- och sjukvården. 220 publicerade rön gällande de organisatoriska effekterna av läkares ledarskap har granskats och hinder och möjligheter för ett ökat läkarengagemang har sammanfattats i rekommendationer för att vägleda praktik, policy och fortsatt forskning.

Författare: Mairi Savage, MPH Pamela Mazzocato, PhD Carl Savage, PhD Mats Brommels, MD, PhD, Professor

Ladda ner
1.3 MB
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare