Hoppa till innehåll

Policy för fler läkare som chefer

Publicerad: 2018
Författare: Sveriges Läkarförbund

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Ökade medicinska möjligheter i kombination med en växande befolkning som lever längre medför ökande krav på sjukvård av hög kvalitet med god jämlikhet, tillgänglighet och kontinuitet. För att vården ska kunna utvecklas i den takt som behoven kräver måste ny kunskap få genomslag snabbare och kompetensutnyttjandet öka. Ett gott chefs- och ledarskap är nödvändigt för att klara dessa utmaningar.

Ladda ner
467.1 KB
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare