Hoppa till innehåll

Fortbildning för bakjoursansvariga

Publicerad: 2019
Författare: Sveriges läkarförbund

Kompetensutveckling för bakjourer kan inte ses isolerat från all övrig fortbildning.Tvärtom så är de utbildningsbehov som bakjoursläkare har ett symptom på de generella svårigheter som finns att tillgodose specialisternas behov av tillräcklig kompetensutveckling. Läkarförbundet vill i denna skrift göra sjukvårdens beslutsfattare medvetna om värdet för patientsäkerheten om bakjoursansvariga läkare får den kompetensutveckling som behövs för uppdraget.

Ladda ner
2.9 MB
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare