Hoppa till innehåll

Nationell modell för Ledarskaps-ST

Publicerad: 2021
Författare: Sveriges läkarförbund

En viktig fråga för Sveriges läkarförbund är att fler läkare ska
vilja bli chefer och ledare. Hälso- och sjukvården bör i större
utsträckning ledas av chefer och ledare med en hög medicinsk
kompetens. Sjukvårdens resultat påverkas dessutom mer positivt
när läkare är chefer och ledare.

För att locka fler läkare att tidigt i karriären intressera sig för
chef- och ledarskap behövs Ledarskaps-ST där chefs- och
ledarskapsutbildning möjliggörs redan under
specialiseringstjänstgöringen.

Den kartläggning som läkarförbundet gjorde under 2020 visar att
endast 3 av 21 regioner erbjuder Ledarskaps-ST. Samtidigt visar
kartläggningen att Ledarskaps-ST är ett bra sätt att lyfta fram och
fånga upp unga läkare som visar anlag för eller är intresserade av
en framtida karriär som chef eller ledare.

Sveriges läkarförbund har därför tagit fram en nationell modell för
Ledarskaps-ST. Modellen utgör ett ramverk med delar som
förbundet anser ska ingå. Förhoppningen är att modellen ska
underlätta för arbetsgivare att implementera Ledarskaps-ST.

Ladda ner
3.4 MB
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare