Hoppa till innehåll

PM: Modeller för studierektorskap i små specialiteter

Publicerad: 2019
Författare: Sveriges läkarförbund

I ST-föreskriften (SOSFS 2015:8) finns det inget krav på inriktningen av studierektorns specialistkompetens. Trots intentionen att med denna bestämmelse underlätta ST-utbildningen, har det i en del fall visat sig ha negativ inverkan på ST-utbildningens kvalitet när studierektorn inte själv är specialistkompetent i aktuell specialitet. Det är i första hand små specialiteter som rapporterar om problem. Mot denna bakgrund har Läkarförbundet genomfört en kortare utredning i syfte att presentera möjliga organisatoriska modeller för att säkra tillgången till studierektor i den ”egna” specialiteten för ST-läkare inom små specialiteter.

Ladda ner
430.9 KB
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare