Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Utskrivningsklara patienter

Publicerad: 2014
Författare: Sveriges Läkarförbund

Läkarförbundet anser att vård ska ges på rätt vårdnivå. Ett stort problem är att många patienter – ofta sköra, äldre personer – tvingas ligga på sjukhus för länge. Det innebär sämre vård, livskvalitet och trygghet.

En effektivare utskrivningsprocess skulle frigöra vårdplatser till patienter med större behov. Skattebetalarna skulle också få ut mer vård och omsorg för pengarna.

Betalningsansvarslagen reglerar kommunernas betalningsansvar för patienter inom landstingets slutna hälso- och sjukvård som är utskrivningsklara och för vilka en vårdplan är upprättad. Kommunerna har idag fem betalningsfria dagar på sig att ordna plats för dessa patienter. Sedan lagen kom har mycket hänt och Läkarförbundet anser i rapporten ”Utskrivningsbara patienter” att antalet betalningsfria dagar kan minska. Ett effektivare utnyttjande av slutenvårdsplatser kan bidra till att lösa bristen på antalet vårdplatser. Sänkningen av antalet dagar löser dock inte de grundläggande problemen med samverkan mellan huvudmän (landsting och kommun). För att åstadkomma en sammanhållen vård för exempelvis de mest sjuka äldre måste fler åtgärder till.

Ladda ner
960.5 KB
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare