Hoppa till innehåll

Varför kan inte doktorn komma?

Publicerad: 2013
Författare: Sveriges Läkarförbund

En väl fungerande äldrevård måste utgå från de behov som varje individ har. Läkarförbundet anser att äldrevården måste förbättras, bland annat genom mer läkartid i de sköra äldres vård. Läkarförbundet bidrar till utformningen av vården på ett konstruktivt sätt. Mer läkartid i de sköra äldres sjukvård är målet. Läkarförbundet anser att:

 • En strukturerad anpassad äldrevård behöver införas som ska vara ett slags ”program” med systematisk samordning av vårdkedjor samt fortlöpande uppföljning av sköra äldres sjukdomsbild och läkemedelsanvändning.
 • Primärvården, med fast läkarkontakt ska ansvara för den anpassade äldresjukvården i en central och samordnande roll.
  Socialstyrelsen ska få uppdrag att ta fram riktlinjer för anpassad äldresjukvård.
 • Att patienterna erbjuds anpassad äldresjukvård efter en individuell bedömning av skörhet enligt kriterier som tas fram av Socialstyrelsen med stöd av ny forskning.
 • Äldrevårdsöverläkare i landstingen inrättas med uppgift att samordna den anpassade äldresjukvården och övervaka dess funktionssätt.
  Läkartiden i sköra äldres sjukvård ska öka. Nationella regler bör därför införas i vårdvalet som tydligt definierar läkarnas uppdrag i vården av de sköra äldre. Då kan även de stora regionala skillnaderna i äldresjukvårdens kvalitet minskas.
  Det framtida kompetensbehovet behöver ses över och diskuteras.
Ladda ner
1.6 MB
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare