Hoppa till innehåll

Enkät Ungt Forum

Text: Alexander Biskup
Ungt Forum

Ungt Forum, ST-läkarutskottet inom SFMR, har under 2022 gått ut med en enkät till sina medlemmar om deras uppfattning av deras ST-utbildningar. Med ca 90 svar med god geografisk spridning över Sverige och med varierande längd av genomgången ST. Nedan kommer en kort sammanfattning av teman från denna enkät och uppföljande diskussion inom Ungt Forum rörande upplevelserna av ST-tjänsterna.

Från flera håll hyllas lyhörda ST-chefer och handledares engagemang uppmärksammas. Dessa nämns vara centrala förutsättningar för en bra ST-tjänst. God kommunikation med kollegor lyfts som en uppskattad del av tillvaron.

Det uppskattas när utformningen av ST-blocken kan anpassas efter ST-läkarens intressen och önskemål och att inte alla följer en identisk mall. Hos vissa lyfts dock detta inflytande medföra en ökad osäkerhet då man upplever sig sakna överblicken som behövs för att bestämma över detta. Där diskuteras tydligare styrdokument om vad en ST-tjänst bör innehålla, exempelvis en version av European Training Curriculum, ETC, anpassad till den svenska modellen. 

Ett tydligt återkommande tema som upplevs problematisk är produktionsfokus. Placeringar ändras för att täcka frånvaro i scheman, sektionspositioner uteblir trots tidigare utbildningsplaner och ofta hamnar man återkommande i samma positioner som inte räcker för att nå de mer avancerade studiemålen. Väl på sektion uppfattas det kunna vara sparsamt med handledningsmöjligheter varför ST-läkaren uppmuntras att skriva på enklare undersökningar – hellre än att börja granska svårare fall varför det finns mycket igångsättningssvårigheter med denna granskning, där MR upplevs bli specifikt lidande.  När detta lyfts med chefer kan det ibland uppfattas tonas ner med resonemang att detta inte kommer medföra problem på längre sikt utan att några konkreta ändringar sker.

Översiktligt uppfattas ST-miljön vara positiv och med goda möjligheter till anpassning. De problem som beskrivs handlar i första hand om den resursbrist som tyvärr blivit vardag inom stora delar av hälso- och sjukvård. Inga lätta lösningar finns till detta men där behöver vi alla stanna upp och påminna oss om att ST-läkaren är anställd i en utbildningstjänst och tidsinvesteringen som läggs idag på att lära ut är en till nytta imorgon när den kollegan kan själv hjälpa till att producera – eller själv handleda nästa kamrat på vägen att bekanta sig med MR hjärta, prostata eller något annat spännande vi har framför oss!

Alexander Biskup
ST-läkare, Ungt Forum

Mer från Imago Medica

Kloka kliniska val

Kloka kliniska val tog Sverige med storm under 2023. Framgången har fortsatt under 2024, då nyheten kom strax före sommaren att Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att fasa ut lågvärdevård. Arbetet leds i Sverige av svenska Läkaresällskapet (SLS), och …

Certifiera dig inom uroradiologi!

Svensk Urogentialradiologisk Förening Som vi tidigare annonserat är det nu möjligt att certifiera sig inom fördjupningsområdet urogenital radiologi. Först ut att bli certifierad urogenital radiolog är Henrik Leonhardt, grattis Henrik! SURF erbjuder nu ersättning för ansökningsavgiften på 2000kr till de första tio godkända …

AI-konferens i London

Information från SFMR:s styrelse We’re delighted to be a conference partner for the new Global AI Conference hosted by the Royal College of Radiologists in partnership with the NHS. Taking place on 3-4 February 2025 at the QEII Centre, London and online, the conference …

Sammandrag från SLS Fullmäktigemöte 2024 

Information från SFMR:s styrelse SFMR är en del av Svenska Läkaresällskapet (SLS), och årets SLS fullmäktigemöte hölls i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Nedanstående är ett kort sammandrag från fullmäktigemötet.

ECR 2024

Information från SFMR:s styrelse European Congress of Radiology, ECR, 2024 är en av världens största radiologikongresser. Styrelseledamot i SFMR Johan Henriksson var på plats och ger oss en spaning över trender inom radiologi.

Nominera till hedermedlem i SFMR

Information från SFMR:s styrelse Enligt våra stadgar så kan årsmötet på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse en svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin. Har du förslag på någon vi borde uppmärksamma? Då …

Radiologivägledda interventioner av muskuloskeletala förändringar 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …