Hoppa till innehåll

Kloka kliniska val

Kloka kliniska val tog Sverige med storm under 2023. Framgången har fortsatt under 2024, då nyheten kom strax före sommaren att Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att fasa ut lågvärdevård. Arbetet leds i Sverige av svenska Läkaresällskapet (SLS), och Martin Serrander, läkare i Nyköping och ordförande för SLS arbetsgrupp kring kloka kliniska val, tog sig som nykomling högt upp på Dagens medicins maktlista för 2024.
Text: Henriettae Ståhlbrandt

Kloka kliniska val tog Sverige med storm under 2023. Framgången har fortsatt under 2024, då nyheten kom strax före sommaren att Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att fasa ut lågvärdevård.
Arbetet leds i Sverige av svenska Läkaresällskapet (SLS), och Martin Serrander, läkare i Nyköping och ordförande för SLS arbetsgrupp kring kloka kliniska val, tog sig som nykomling högt upp på Dagens medicins maktlista för 2024.

Vad handlar då Kloka kliniska val om? 

Flera studier har visat att minst 20% av de resurser som är avsatta för sjukvård går till spillo, genom utredningar och behandlingar som inte är till någon gagn för patienten. Vi har alla varit med om att undra vad den radiologiska utredningen skall vara bra för - och i vissa fall stämmer denna känsla: den leder de facto inte till något. 
På uppmaning av en motion till SLS fullmäktige år 2020 togs en arbetsgrupp fram som börjat jobba med denna fråga på bred front, och idag arbetar många i Sverige med dessa frågor. Såväl specialistföreningar, sköterskeföreningar, och regioner ställer sig de viktiga frågorna: - är vården 

  • evidensbaserad?
  • undviker upprepning av genomförda åtgärder?
  • inte skadar?
  • verkligt nödvändig?

Svenska Kloka kliniska val arbetar tillsammans med den internationella föreningen Choosing Wisely, och en viktig grund i detta arbete är att initiativen skall komma från professionen, och ha grund i kvalitet, och inte i ekonomi (även om förbättrad ekonomi kan bli en följd av arbetet).

Från radiologin påbörjade Mathias Axelson detta arbete, och undertecknad har nu tagit över.
Vill ni veta mer om Kloka kliniska val i Sverige går det att läsa om dessa på SLS hemsida: www.sls.se/kkv

Rekommendationer inom andra specialiteter

Det är hittills inte så många specialistföreningar som tagit fram rekommendationer på nationell nivå. Svensk Internmedicinsk Förening är en av dessa, och en av deras rekommendationer är: 

  • 5. CT-hjärna vid svimning
    Undvik CT om inte patienten har neurologiska symtom, kramptillstånd eller tydligt trauma. Mycket låg sannolikhet att CT kan förklara orsaken. Onödig strålning och kostnad.

Även Svensk Onkologisk Förening har tagit fram rekommendationer, där den som berör radiologi är följande:

  • Undvik undersökningar som bilddiagnostik, blodprover, skopier etc. hos cancerpatienter där sannolikheten för behandlingsmässig konsekvens är låg.

Kloka kliniska val inom radiologi

Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR) håller på att ta fram nationella rekommendationer, både inom moderföreningen som inom delföreningar. 

Som underlag finns - utöver den allmänna klokhet och de diskussioner som förs inom Röntgensverige - även rekommendationer från andra länder. Det finns en hel del olika rekommendationer, och till del speglar de även kulturen inom egna landet.

Förhoppningen är att detta arbete skall bli färdigt under hösten 2024, och innehålla en blandning av specifika rekommendationer (där ett exempel kan vara att inte genomföra CT-lungangiografi om inte vissa premisser är uppfyllda; rekommendationer som behöver vara genomdiskuterade med berörd klinisk specialitetsförening), och allmännradiologiska riktlinjer (där ett exempel kan vara att rikta in undersökning så långt som möjligt mot specifik frågeställning). SFMR kommer publicera nyheter om dessa riktlinjer på flera olika medier när de är framtagna.

Utöver SFMR tas också riktlinjer nu fram inom olika svenska röntgenkliniker, och vill man vara delaktig i detta arbete finns ett digitalt samarbetsrum, där representanter från många svenska sjukhus är med och diskuterar och hjälper varandra. Vill du vara del av detta är du välkommen; maila undertecknad så ordnar vi detta.

Även vårt Nationella Programområde (NPO) Medicinsk Diagnostik tittar på kloka kliniska val. NPO diagnostik är en del av den via SKR påbörjade kunskapsstyrningen, som bland annat tar fram riktlinjer för utredningar av icke-cancerdiagnoser. Inom NPO Diagnostik finns inte bara radiologi utan även de andra diagnostiska specialiteterna, men arbetet pågår även inom radiologidelen. 

SFMRs ambition är att kunna samla alla de olika kloka kliniska val som tas fram på vår hemsida, så ni slipper leta på olika ställen för att se vilka rekommendationer som finns. De officiella rekommendationerna, som tas fram inom SFMR med delföreningar, kommer även ligga på den officiella Kloka Kliniska Val-hemsidan.

Håll också ögonen öppna på röntgenveckeprogrammet i september i Örebro, då detta ämne kommer diskuteras både på generell och radiologisk nivå under torsdagen.

Vid pennan

Henriettæ Ståhlbrandt  
Vice ordförande SFMR

Mer från Imago Medica

Certifiera dig inom uroradiologi!

Svensk Urogentialradiologisk Förening Som vi tidigare annonserat är det nu möjligt att certifiera sig inom fördjupningsområdet urogenital radiologi. Först ut att bli certifierad urogenital radiolog är Henrik Leonhardt, grattis Henrik! SURF erbjuder nu ersättning för ansökningsavgiften på 2000kr till de första tio godkända …

AI-konferens i London

Information från SFMR:s styrelse We’re delighted to be a conference partner for the new Global AI Conference hosted by the Royal College of Radiologists in partnership with the NHS. Taking place on 3-4 February 2025 at the QEII Centre, London and online, the conference …

Sammandrag från SLS Fullmäktigemöte 2024 

Information från SFMR:s styrelse SFMR är en del av Svenska Läkaresällskapet (SLS), och årets SLS fullmäktigemöte hölls i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Nedanstående är ett kort sammandrag från fullmäktigemötet.

ECR 2024

Information från SFMR:s styrelse European Congress of Radiology, ECR, 2024 är en av världens största radiologikongresser. Styrelseledamot i SFMR Johan Henriksson var på plats och ger oss en spaning över trender inom radiologi.

Nominera till hedermedlem i SFMR

Information från SFMR:s styrelse Enligt våra stadgar så kan årsmötet på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse en svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin. Har du förslag på någon vi borde uppmärksamma? Då …

Enkät Ungt Forum

Ungt Forum Ungt Forum, ST-läkarutskottet inom SFMR, har under 2022 gått ut med en enkät till sina medlemmar om deras uppfattning av deras ST-utbildningar. Med ca 90 svar med god geografisk spridning över Sverige och med varierande längd av genomgången ST. Nedan …

Radiologivägledda interventioner av muskuloskeletala förändringar 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …