Hoppa till innehåll

Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Styrelsereferat 11 september 2023

Text: Joakim Crafoord
Information från SFMR:s styrelse

Vi i styrelsen hade som vanligt styrelsemöte på måndagen i Röntgenveckan. Mycket att stå i med förberedelser inför årsmöte med mera. 

Mattias Bjarnegård berättade att det går bra med processen kring att bli certifierad subspecialist inom flera av radiologin delområden. Läs gärna mer om detta på vår nya (!) hemsida

De nya arbetstidsreglerna som kommer ventilerades. Svår fråga, framför allt med att lösa beredskapen i kombination med vecko-/dygnsvila. Vi är ju en facklig (såväl som vetenskaplig) organisation och vi inom SFMR bör lyfta det som är specifikt för radiologin, såsom hemarbete på distans t ex. 

Vi har sedan förra mötet haft en träff med ledarna för RCR (Royal College of Radiology), SFMRs motsvarighet i UK. Att kalla det för motsvarighet är kanske inte riktigt sant då de har helt andra resurser med ca 100 heltidsanställda i sin organisation (jämf med ett 15-tal styrelseledamöter som gör detta på ideellt). Spännande möte bland annat då de i UK är i ett än sämre läge vad gäller radiolog- och röntgensköterskebrist än vi i Sverige. De har också implementerad lösning för remisstöd (iRefer) vilket har visat sig fungera bra. I Sverige planeras det för fullt att försöka upphandla och implementera iGuide (som är den Europeiska motsvarigheten till iRefer) i hela Sverige. 

Vi kommer att flytta hela vårt medlemsregister in under SLFs regi. Detta innebär en enklare och mer automatisk hantering av registret och mindre stök för våra medlemmar att logga in eftersom detta kommer ske med BankID när denna flytt är klar. 

Vi diskuterande även många andra saker som processen kring hur hedersmedlemmar skall utses, hur valberedningen skall arbeta, spännande projekt med fyndkoder som pågår i Sörmland och Östergötland/Jönköping med mera. 

Joakim Crafoord 

Sekreterare SFMR 

Mer från Imago Medica

SFPR - Ordförande har ordet

Pediatrisk radiologi Ett av föreningens huvudmål är att jobba för en god och jämlik vård/diagnostik för barn i hela landet. De flesta radiologiska undersökningar av barn utförs på andra sjukhus än landets barnsjukhus och bedöms av allmänradiologer. Genom årliga kurser för ST-läkare …

Röntgenveckan 2024

Röntgenveckan 2024 är Röntgenveckan tillbaka i Örebro där allt en gång började. Vi i projektgruppen ser fram emot att än en gång får hålla en ”riktig” Röntgenvecka. 2020 fick vi snopet ställa in på grund av pandemin. Veckan 2021 blev digital …

SFMR:s årsmöte

Information från SFMR:s styrelse Vid mötets start serverades lite bubbel och tilltugg, och därefter blev det prisutdelning till alla duktiga stipendiater.

SFMR:s studentpris 2022

Gastroradiologi Titel: En djuplärnings-baserad metod för att detektera och bedöma tumöregenskaper hos patienter med duktala adenokarcinom i pankreas