Hoppa till innehåll

Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Unik återkopplingsloop för radiologin testas i pilotprojekt i Helsingborg

OMSKRIVET PRESSMEDDELANDE FRÅN HELSINGBORGS LASARETT Helsingborgs lasarett kommer som första sjukhus i landet att testa en ny digital lösning för utredningen vid misstanke om prostatacancer. Det ska leda till bättre diagnostik, färre vårdskador och bättre behandling för patienterna.
Text: Erik Thimansson
Uroradiologi
Ansvariga för pilotprojektet i Helsingborg: Viktoria Gaspar, överläkare klinisk patologi, Erik Thimansson, överläkare radiologi  och Christian Torbrand, överläkare urologi.
Foto: Region Skåne, Skånes sjukhus nordväst, Koncernstab kommunikation

Projektet leds av nationella prostatacancerregistret och pågår under september till december 2023. Diagnostikmallarna för radiologi, urologi och patologi har utvecklats av en arbetsgrupp från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) och Regionalt Cancercentrum (RCC). Metoden bygger på att all dokumentation vid magnetkameraundersökning, vävnadsprovtagning och patologisvar görs strukturerat och digitalt. Denna initiala dokumentation räcker, ”single entry”, för att skapa remissvar, grafisk visualisering i det interaktiva beslutsstödet Individuell patientöversikt prostata (IPÖ) och för registrering i NPCR. 

Överblick över den diagnostiska kedjan med återkopplingsloop. Bild: NPCR

-Slutmålet med projektet är att ge patienten bättre vård vilket vi uppnår med en kombination av återkopplingsloopar i utredningsgången, möjlighet till utvärderingar och ett bättre helhetsperspektiv när de viktiga behandlingsbesluten fattas, t.ex. på MDK, säger Magnus Törnblom, projektansvarig urolog på NPCR. Det finns också effektiviseringar och förbättringar för respektive specialist i utredningsgången; för radiologen skapas svaret efter en given mallstruktur så att ingen viktig information saknas i utlåtandet och för urologen genereras en patologiremiss automatiskt. Radiologen får genom återkopplings-loppen feedback på sina PI-RADS bedömningar från biopsi och patologernas granskning och utlåtanden får en effektiv struktur, fortsätter Törnblom.

Unikt inom radiologin

Det unika med det här projektet är att vi lyckats flytta radiologens individualiserade feedback in i PACS och samtidigt automatisera den, säger Erik Thimansson, ansvarig radiolog vid röntgenkliniken i Helsingborg som tillsammans med kollegan Fredrik Jäderling utvecklat den radiologiska mallen i PACS. I en individuell dynamisk arbetslista i PACS får respektive radiolog återkoppling på sina fall så snart det finns patologiutlåtande färdigt biopsier. Radiologen jobbar som vanligt och rapporterar med granskningsmallen i PACS, denna speglas automatiskt mot kvalitetsregistret. En win-win situation med strukturerad granskning, data till kvalitetsregistret och feedback till radiologen i en one-stop shop.

a. PI-RADS 5 lesion i perifera zonen dorsolateralt vänster sida på T2 tra, ADC och b 1500 med skärmbild på återkopplingen i PACS.
b. De MR-riktade biopsierna visade Gleasonsumma 4+5=9 (mörkröd stjärna). Några systematiska biopsier bilateralt på övriga lokalisationer i prostata var benigna (grön prick).
Bild: Erik Thimansson 

Jag satte PI-RADS 4, det var Gleason 3+4=7 i riktad biopsi, bra, då var jag rätt ute. Eller omvänt, den här typen av lesion brukar jag sätta PI-RADS 3 på, men nu är det tredje gången jag får benigna biopsiutfall, jag kanske övergraderar? Så tror vi att radiologkollegorna kommer använda feedbackloopen säger Erik Thimansson och fortsätter; vi har redan fått mycket positiv respons från de tio radiologkollegorna som ingår i pilotprojektet.

Framtidsutsikter

Pilotprojektet omfattar cirka 400 patienter och kommer utvärderas. Därefter kan en nationell implementering bli aktuell. Vår förhoppning är att denna feedbackloop framöver kan nyttjas av så många radiologkollegor som möjligt. Vi hoppas att fler regioner och PACS-leverantörer blir intresserade av att möjliggöra detta i samarbete med NPCR och RCC, avslutar Fredrik Jäderling.

Adapterad för publicering i Imago av Erik Thimansson

Överläkare, röntgen, Helsingborgs lasarett

Mer från Imago Medica

SFPR - Ordförande har ordet

Pediatrisk radiologi Ett av föreningens huvudmål är att jobba för en god och jämlik vård/diagnostik för barn i hela landet. De flesta radiologiska undersökningar av barn utförs på andra sjukhus än landets barnsjukhus och bedöms av allmänradiologer. Genom årliga kurser för ST-läkare …

Röntgenveckan 2024

Röntgenveckan 2024 är Röntgenveckan tillbaka i Örebro där allt en gång började. Vi i projektgruppen ser fram emot att än en gång får hålla en ”riktig” Röntgenvecka. 2020 fick vi snopet ställa in på grund av pandemin. Veckan 2021 blev digital …

SFMR:s årsmöte

Information från SFMR:s styrelse Vid mötets start serverades lite bubbel och tilltugg, och därefter blev det prisutdelning till alla duktiga stipendiater.

Styrelsereferat 11 september 2023

Information från SFMR:s styrelse Vi i styrelsen hade som vanligt styrelsemöte på måndagen i Röntgenveckan. Mycket att stå i med förberedelser inför årsmöte med mera.

SFMR:s studentpris 2022

Gastroradiologi Titel: En djuplärnings-baserad metod för att detektera och bedöma tumöregenskaper hos patienter med duktala adenokarcinom i pankreas