Hoppa till innehåll

Unik återkopplingsloop för radiologin testas i pilotprojekt i Helsingborg

OMSKRIVET PRESSMEDDELANDE FRÅN HELSINGBORGS LASARETT Helsingborgs lasarett kommer som första sjukhus i landet att testa en ny digital lösning för utredningen vid misstanke om prostatacancer. Det ska leda till bättre diagnostik, färre vårdskador och bättre behandling för patienterna.
Text: Erik Thimansson
Urogenitalradiologi
Ansvariga för pilotprojektet i Helsingborg: Viktoria Gaspar, överläkare klinisk patologi, Erik Thimansson, överläkare radiologi  och Christian Torbrand, överläkare urologi.
Foto: Region Skåne, Skånes sjukhus nordväst, Koncernstab kommunikation

Projektet leds av nationella prostatacancerregistret och pågår under september till december 2023. Diagnostikmallarna för radiologi, urologi och patologi har utvecklats av en arbetsgrupp från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) och Regionalt Cancercentrum (RCC). Metoden bygger på att all dokumentation vid magnetkameraundersökning, vävnadsprovtagning och patologisvar görs strukturerat och digitalt. Denna initiala dokumentation räcker, ”single entry”, för att skapa remissvar, grafisk visualisering i det interaktiva beslutsstödet Individuell patientöversikt prostata (IPÖ) och för registrering i NPCR. 

Överblick över den diagnostiska kedjan med återkopplingsloop. Bild: NPCR

-Slutmålet med projektet är att ge patienten bättre vård vilket vi uppnår med en kombination av återkopplingsloopar i utredningsgången, möjlighet till utvärderingar och ett bättre helhetsperspektiv när de viktiga behandlingsbesluten fattas, t.ex. på MDK, säger Magnus Törnblom, projektansvarig urolog på NPCR. Det finns också effektiviseringar och förbättringar för respektive specialist i utredningsgången; för radiologen skapas svaret efter en given mallstruktur så att ingen viktig information saknas i utlåtandet och för urologen genereras en patologiremiss automatiskt. Radiologen får genom återkopplings-loppen feedback på sina PI-RADS bedömningar från biopsi och patologernas granskning och utlåtanden får en effektiv struktur, fortsätter Törnblom.

Unikt inom radiologin

Det unika med det här projektet är att vi lyckats flytta radiologens individualiserade feedback in i PACS och samtidigt automatisera den, säger Erik Thimansson, ansvarig radiolog vid röntgenkliniken i Helsingborg som tillsammans med kollegan Fredrik Jäderling utvecklat den radiologiska mallen i PACS. I en individuell dynamisk arbetslista i PACS får respektive radiolog återkoppling på sina fall så snart det finns patologiutlåtande färdigt biopsier. Radiologen jobbar som vanligt och rapporterar med granskningsmallen i PACS, denna speglas automatiskt mot kvalitetsregistret. En win-win situation med strukturerad granskning, data till kvalitetsregistret och feedback till radiologen i en one-stop shop.

a. PI-RADS 5 lesion i perifera zonen dorsolateralt vänster sida på T2 tra, ADC och b 1500 med skärmbild på återkopplingen i PACS.
b. De MR-riktade biopsierna visade Gleasonsumma 4+5=9 (mörkröd stjärna). Några systematiska biopsier bilateralt på övriga lokalisationer i prostata var benigna (grön prick).
Bild: Erik Thimansson 

Jag satte PI-RADS 4, det var Gleason 3+4=7 i riktad biopsi, bra, då var jag rätt ute. Eller omvänt, den här typen av lesion brukar jag sätta PI-RADS 3 på, men nu är det tredje gången jag får benigna biopsiutfall, jag kanske övergraderar? Så tror vi att radiologkollegorna kommer använda feedbackloopen säger Erik Thimansson och fortsätter; vi har redan fått mycket positiv respons från de tio radiologkollegorna som ingår i pilotprojektet.

Framtidsutsikter

Pilotprojektet omfattar cirka 400 patienter och kommer utvärderas. Därefter kan en nationell implementering bli aktuell. Vår förhoppning är att denna feedbackloop framöver kan nyttjas av så många radiologkollegor som möjligt. Vi hoppas att fler regioner och PACS-leverantörer blir intresserade av att möjliggöra detta i samarbete med NPCR och RCC, avslutar Fredrik Jäderling.

Adapterad för publicering i Imago av Erik Thimansson

Överläkare, röntgen, Helsingborgs lasarett

Mer från Imago Medica

Kloka kliniska val

Kloka kliniska val tog Sverige med storm under 2023. Framgången har fortsatt under 2024, då nyheten kom strax före sommaren att Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att fasa ut lågvärdevård. Arbetet leds i Sverige av svenska Läkaresällskapet (SLS), och …

Certifiera dig inom uroradiologi!

Svensk Urogentialradiologisk Förening Som vi tidigare annonserat är det nu möjligt att certifiera sig inom fördjupningsområdet urogenital radiologi. Först ut att bli certifierad urogenital radiolog är Henrik Leonhardt, grattis Henrik! SURF erbjuder nu ersättning för ansökningsavgiften på 2000kr till de första tio godkända …

AI-konferens i London

Information från SFMR:s styrelse We’re delighted to be a conference partner for the new Global AI Conference hosted by the Royal College of Radiologists in partnership with the NHS. Taking place on 3-4 February 2025 at the QEII Centre, London and online, the conference …

Sammandrag från SLS Fullmäktigemöte 2024 

Information från SFMR:s styrelse SFMR är en del av Svenska Läkaresällskapet (SLS), och årets SLS fullmäktigemöte hölls i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Nedanstående är ett kort sammandrag från fullmäktigemötet.

ECR 2024

Information från SFMR:s styrelse European Congress of Radiology, ECR, 2024 är en av världens största radiologikongresser. Styrelseledamot i SFMR Johan Henriksson var på plats och ger oss en spaning över trender inom radiologi.

Nominera till hedermedlem i SFMR

Information från SFMR:s styrelse Enligt våra stadgar så kan årsmötet på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse en svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin. Har du förslag på någon vi borde uppmärksamma? Då …

Enkät Ungt Forum

Ungt Forum Ungt Forum, ST-läkarutskottet inom SFMR, har under 2022 gått ut med en enkät till sina medlemmar om deras uppfattning av deras ST-utbildningar. Med ca 90 svar med god geografisk spridning över Sverige och med varierande längd av genomgången ST. Nedan …

Radiologivägledda interventioner av muskuloskeletala förändringar 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …