Hoppa till innehåll

Unga ortopeder

Tema

I slutet av 2020 möttes styrelsen för Svensk Ortopedisk Förening och redaktionen för Ortopediskt Magasin i ett planeringsmöte för 2021 års nummer av Ortopediskt Magasin. Det diskuterades kring vilka teman som varit med under de gånga åren, vilka skribenter som deltagit med artiklar, vilken målgruppen varit och vad vi vill lyfta kommande år. 

Förslag väcktes kring att ha ett temanummer riktat till, och till stor del skrivet av, just yngre ortopeder. Detta för att bredda målgruppen/läsargruppen av Ortopediskt Magasin, för att få fler yngre kollegor att känna involvering i föreningen och att det ska finnas något även för dem att hämta i Ortopediskt Magasin. Klubbat och klart – 2021 års sista nummer av Ortopediskt Magasin ska ha temat Unga ortopeder!

Artiklarna i detta tema är, med några undantag, skrivna av ST-läkare eller relativt nyblivna specialister inom ortopedi. Tanken med temat är att både nya kollegor, som går sina första pass på akutmottagningen och också mer erfarna jourer som vill friska upp minne och kunskap kring akut handläggning av patienter, ska kunna använda temat som en handbok med förslag till handläggning och tankesätt i hantering av olika vanliga ortopediska akuta åkommor. Men tanken finns också att ännu mer erfarna kollegor än så (som kanske inte varit primärjourer på många år och är subinriktade på olika ortopediska delområden) ska kunna få en uppdatering och repetition kring hur basalortopediska åkommor kan handläggas i första ledet. Det där med knäartroskopi lärde jag ju mig för 25 år sedan – men hur var det nu man gjorde …?

Vi vill också lyfta andra frågeställningar än de kring patienthandläggning. I den senare delen av temat tas ämnen upp som hur kroppen påverkas av nattjourer, hur man ska tänka kring pensionen redan tidigt under karriären, och hur ligger din lön egentligen i förhållande till dina kollegors. Kanske är du snart färdig specialistläkare och ska löneförhandla om specialistlön. Hur ligger ingångslönerna för specialistläkare inom ortopedi i din region och nationellt sett? 

Jag vill rikta ett stort tack till alla skribenter för era artiklar och ert engagemang! Vi har fått in så pass mycket matnyttigt material till temat att en del får lämnas till nästkommande nummer. Håll alltså utkik i brevlådan efter OM nummer 1. Där dyker det bland annat upp en ”how-to” med stegvis beskrivning och bilder hur du sätter femursträck och externfixerar ett underben och en fotled.

Vi hoppas att ni finner nytta av temat och att det ger er en trevlig läsning!

Lovisa André, Gästredaktör
Ordförande Epiphysen, 2020-2021
Representant yngre ortopeder i styrelsen för Svensk Ortopedisk Förening
2020-2021

Mer från Ortopediskt magasin

Referenser i OM nr 3 2023

Referenser till artikeln "The Olympic games of the diabetic foot - 9th International Symposium on the Diabetic Foot I Haag 10 – 13 May 2023", på s 62-63.

De rätta svaren i Ortopedexamen 2023

I Ortopediskt Magasin nr 2, 2023 fanns den skriftliga delen av Ortopedexamen med, på sidorna 36-41. I pdf:en som du kan ladda ner här hittar du de rätta svaren.

Ladda ner temat: Geriatrisk traumatologi

Under 2020 och 2021 publicerade Ortopediskt magasin en hel rad artiklar, samlade under det viktiga ämnet Geriatrisk traumatologi. För att du enkelt ska hitta tillbaka till dessa publiceras här en samlad pdf som du kan ladda ner med samtliga artiklar. …