Hoppa till innehåll
Nyheter
Rapport från Styrelsen dec 2020

Rapport från styrelsen 2020

Nyhet

Rapport från styrelsen 2020

Det nya året började med årsmötet den 30/3 2020, ett möte i virtuell form, och ”vips” så fanns ånyo en livskraftig styrelse enligt följande:

Ordförande: Anna Maria Langkilde, V Ordförande:Jan Kövamees
Ledamot: Maria Alquist Hegbrant, Rikard Höse, Ingela Hallberg, Per Johanson, Björn Pilström

Liksom så många andra föreningar så höll IFL en låg yttre profil under större delen av våren och sommaren p.g.a. COVID-19 pandemin, men i det inre pågick verksamhet med oförminskad kraft. Förutom det ordinarie arbetet med styrelsemöten, remisser, motioner och diskussioner så planerade ILF för framtiden genom att analysera det förflutna…

Styrelsen beslöt att öka sin närvaro på olika digitala plattformar (såklart i dessa tider) för att på så sätt öka den allmänna kännedomen kring ILFs verksamhet och därmed kunna utöva mera inflytande på olika processer och beslut inom ILF intressesfär…- men hur skulle nu detta ske?

Under 2019 hade ILF styrelsen ett 2-dagars arbetsmöte om framtida strategier och nu kom detta arbete väl till pass. Genom att förädla 2-3 genomgripande strategier och kombinera dem med populära digitala plattformar så skulle framgång nås. Genom att dessutom anlita en drivande, yngre kraft i form av Sofia Pilström visade det sig att strategi, ”digitalism” och praktikalitet tillsammans utgjorde lösningen.

Vad betyder då detta i praktiken? … – Jo! det innebär att vi som medlemmar i ILF kommer att se inlägg, rapporter, diskussionspunkter m.m. dyka upp i våra ”flöden” allt oftare. Förhoppningsvis kommer det att kunna sprida sig som ringar på vattnet och öka vår närvaro i vardagen… allt till gagn för oss som arbetar som läkare inom Life-Science sektorn.

Följ Industriläkarföreningen på LinkedIn och på Läkarförbundets hemsida:

  1. ”Sveriges Industriläkarförening inom Läkarförbundet – Medlemsgrupp”- en sluten grupp endast för medlemmar i Sveriges Industriläkarförening

https://www.linkedin.com/groups/13688920/

2.  Sveriges Industriläkarförening – en offentlig grupp öppen för alla

https://www.linkedin.com/company/68717560/admin/

3. Läkarförbundets hemsida:

https://slf.se/sveriges-industrilakarforening/

På återhörande!

Styrelsen


Fler nyheterÅrsmöte 21 mars 2023 kl 18.00-19.30

Tisdagen den 21 mars 2023 kl 18.00-19.30 håller Sveriges Industriläkarförening Årsmöte. Mötets hålls virtuellt via MSTeams. Handlingar finns tillgängliga under rubriken "Om oss"

Årsmöte den 14 mars 2022 kl 18.00-19.30

Måndagen den 14 mars 2022 kl 18.00-19.30 håller Sveriges Industriläkarförening Årsmöte. Kallelse, möteshandlingar och Teams-länk har skickats ut till alla medlemmar via mail. Mötets hålls virtuellt via MSTeams. Handlingar finns tillgängliga under rubriken "Om oss".
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare