Hoppa till innehåll

Om oss

Sveriges Industriläkarförening är en yrkesförening inom Läkarförbundet.

Är du läkare verksam inom life science-industrin? Då finns det en förening inom Läkarförbundet just för dig.

Industriläkarföreningen är en yrkesförening inom Sveriges Läkarförbund och representerar därigenom alla privatanställda läkare utanför sjukvården. Där ingår t.ex. medicinska rådgivare inom läkemedels- eller medicinteknikbranschen, life science-analytiker och olika typer av konsulter.

Varför ska just du vara medlem?

Det finns flera fördelar med att vara medlem i Industriläkarföreningen. Dels är du därigenom också medlem i Sveriges läkarförbund vilket ger dig tillgång till SACOs arbetslöshetsförsäkring som ger dig 80% av lönen i 6 månader (vid medlemskap i AEA; upp till en försäkrad lön på max 100 000 kr/mån) ifall du skulle bli arbetslös. Utan denna försäkring får du max 20 000 kr/mån vid arbetslöshet.

Som medlem i Läkarförbundet har du också rätt till stöd vid löneförhandling eller tvist med arbetsgivaren med mera, samt ett antal andra medlemsförmåner. Se Läkarförbundets hemsida www.slf.se för en komplett sammanställning.

För att få tillgång till förmåner vid arbetslöshet och tvist med arbetsgivaren måste du ha varit medlem i Läkarförbundet i sex månader – det går inte att bli medlem när problemen uppstår!

Som medlem i Industriläkarföreningen har du dessutom tillgång till vår unika lönestatistik, vilket kan vara en stor hjälp vid din egen löneförhandling eller om du ska byta roll inom eller utom företaget. Industriläkarföreningen arbetar också för att påverka industrianställda läkares arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt, vi arbetar aktivt med att påverka industriläkares ställning inom företagen och inom läkarkåren samt bevakar frågor viktiga för oss industrianställda t ex krav på fortbildning, etiska regler med mera.

Slutligen arrangerar vi med jämna mellanrum olika sociala aktiviteter, som t.ex. nätverksträffar, föredrag och mingelkvällar för att ge våra medlemmar möjlighet att förkovra sig och bygga nätverk med andra läkare inom industrin.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare