fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

Inför regeringens forskningspolitiska proposition

Förslag och förväntningar från Sveriges Läkarförbund
2015-10-27

Sveriges läkarförbunds förslag för en långsiktigt hållbar forskningspolitik som möter morgondagens behov av en patientsäker hälso- och sjukvård kan sammanfattas i följande fem punkter.

  • Förbättra förutsättningarna för att kunna kombinera forskning och kliniskt arbete genom hela yrkeslivet.
  • Satsa särskilt på bättre möjligheter att kombinera forskarutbildning med läkarutbildning, AT och ST för att sänka disputationsåldern.
  • Tydliggör sjukvårdens ansvar för den kliniska forskningens förutsättningar
  • Förstärk finansieringen av behandlingsforskning och annan patientnära forskning och beakta den patientnära forskningens förutsättningar vid utvärdering och uppföljning av forskningsanslag.
  • Öka de direkta anslagen till universiteten för att skapa utrymme för långsiktiga satsningar och prioritera fria projektanslag i forskningsrådens utlysningar

Läkarförbundets forskningspolitik

Sveriges läkarförbund arbetar aktivt för att förbättra villkoren för forskningen och för de forskande läkarna. Tillsammans med bland annat Svenska Läkaresällskapet och Saco agerar vi för att belysa och föra fram värdet av goda villkor för den medicinska forskningen.

Läkarförbundet har också i en skrivelse, tillsammans med Svenska Läkaresällskapet, påtalat vikten av att satsningen på svensk behandlingsforskning, SBF, verkligen kommer till stånd.

Läkarförbundet vill underlätta forskningen

För att underlätta läkares forskning vill Läkarförbundet se följande generella åtgärder

  • Integrera forskningen med det kliniska arbetet – skapa tjänster som kombinerar utbildning, forskning och klinisk tjänstgöring
  • Likställ forskarutbildningen med klinisk karriär – ge forskande ST-läkare specialistlön fem år efter legitimation
  • Ge verksamhetschefer reella möjligheter att värna om både forskning och sjukvård
  • Bevara spets och bredd i den medicinska forskningen med läkare som länk mellan grundforskning och patientnytta

Hög kvalitet i sjukvården förutsätter en stark klinisk forskning

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem