Hoppa till innehåll
Länkar
Läkarförbundet om forskning

Hög kvalitet i sjukvården förutsätter en stark klinisk forskning

Forskande läkare är länken mellan forskningsrönen och sjukvården.

Inför regeringens forskningspolitiska proposition

Förslag och förväntningar från Sveriges Läkarförbund
2015-10-27

Sveriges läkarförbunds förslag för en långsiktigt hållbar forskningspolitik som möter morgondagens behov av en patientsäker hälso- och sjukvård kan sammanfattas i följande fem punkter.

 • Förbättra förutsättningarna för att kunna kombinera forskning och kliniskt arbete genom hela yrkeslivet.
 • Satsa särskilt på bättre möjligheter att kombinera forskarutbildning med läkarutbildning, AT och ST för att sänka disputationsåldern.
 • Tydliggör sjukvårdens ansvar för den kliniska forskningens förutsättningar
 • Förstärk finansieringen av behandlingsforskning och annan patientnära forskning och beakta den patientnära forskningens förutsättningar vid utvärdering och uppföljning av forskningsanslag.
 • Öka de direkta anslagen till universiteten för att skapa utrymme för långsiktiga satsningar och prioritera fria projektanslag i forskningsrådens utlysningar

Läkarförbundets forskningspolitik

Sveriges läkarförbund arbetar aktivt för att förbättra villkoren för forskningen och för de forskande läkarna. Tillsammans med bland annat Svenska Läkaresällskapet och Saco agerar vi för att belysa och föra fram värdet av goda villkor för den medicinska forskningen.

Läkarförbundet har också i en skrivelse, tillsammans med Svenska Läkaresällskapet, påtalat vikten av att satsningen på svensk behandlingsforskning, SBF, verkligen kommer till stånd.

Läkarförbundet vill underlätta forskningen

För att underlätta läkares forskning vill Läkarförbundet se följande generella åtgärder

 • Integrera forskningen med det kliniska arbetet – skapa tjänster som kombinerar utbildning, forskning och klinisk tjänstgöring
 • Likställ forskarutbildningen med klinisk karriär – ge forskande ST-läkare specialistlön fem år efter legitimation
 • Ge verksamhetschefer reella möjligheter att värna om både forskning och sjukvård
 • Bevara spets och bredd i den medicinska forskningen med läkare som länk mellan grundforskning och patientnytta

Hög kvalitet i sjukvården förutsätter en stark klinisk forskning

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare