100 år av SYLF: villkoren var tidvis eländiga för underläkare under början av förra seklet – oavlönade tjänster, oreglerad arbetstid och växande studieskulder. Tack vare flera generationers hårt arbete skiljer sig lyckligtvis arbetssituationen för dagens SYLF:are från den som 1920-talets läkare mötte. Trots detta är vissa likheter slående: lönevillkor och flask- halsar som leder till utebliven karriärprogression är lika heta på agendan idag som för 100 år sedan.

Försämrade villkor
De läkare som legitimerades vid sekelskiftet kom ofta från välbärgade familjer som kunde kosta på barnen en akade­misk utbildning. Efter examen fick de läkarna snabbt en trygg och välbetald sluttjänst och om det fanns någon liten studieskuld kunde den snabbt betalas av under 20-talets inflation. Annat var det för de som började jobba efter första världskrigets slut. Deras studie- och levnadskostnader hade rusat iväg under kriget och allt fler kom från mindre välbärgade hem. Stora studieskulder blev vanliga. Sjukvårds- systemet byggdes samtidigt ut kraftigt och 1917 hade obetalda “rekryteringstjänster” introducerats, en tjänst som skulle meritera den nyexaminerade läkaren inför de finare sluttjänsterna. Många läkarfamiljer hade råd att med oavlönat arbete under en period, men inte alla, och skuldbergen växte när det inte gick att betala av studielånen. Rekryteringstjänsterna var till råga på allt alldeles för få till antalet och många nyexaminerade läkare fick vänta på att få en rekryteringstjänst. En facklig rörelse för de juniora läkarna behövdes!

Föreningsbildningen
I Stockholm fanns sedan tidigare en underläkarförening, som under 10-talet mestadels ägnat sig åt nöje och fritids­aktiviteter. När klimatet hårdnade vid krigsslutet 1918 blev det uppenbart för medlemmarna att diskussionerna alltmer kretsade kring fackliga frågor. De kläckte idén om att skapa en nationell organisation för underläkarnas frågor. Läkarförbundet fanns redan då, men underläkarperspektivet var helt orepresenterat och den nya föreningen skulle få bli en del av den fackliga rörelsen.

Efter tre års förberedelsearbete konsti­tuerades Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, vid ett sammanträde den 11 december 1921. •

Mer från Moderna Läkare