Lön har betydelse för arbetstagares motivation och prestation på arbetet, även om faktorer som att ha förtroende för chefens förmåga att bedöma ens arbetsinsats, att ha autonomi i sitt yrkesutövande och att känna till arbetsplatsens lönekriterier också påverkar. Det visar flera rapporter från organisationen Svenskt Näringsliv. De amerikanska forskarna Deci & Ryan har med sin ”self-determination theory” haft stor inverkan på hur vi ser på vad som motiverar en individ. De skiljer på inre och yttre motivation, där den förra handlar om nyfikenhet, ett beteende som skapar en känsla av tillfredställelse. Den inre motivationen ökar när vi får använda vår kompetens. Yttre motivation beskriver hur en individ engagerar sig i aktiviteter på grund av yttre belöningar, påtryckningar eller krav. Enligt Deci & Ryan kan de inre drivkrafterna undermineras av yttre belöningar, eftersom individen då inte längre upplever att beteendet utförs för sin egen skull.

SYLF:s rapport ”I väntan på AT” visade att nästan 30 procent av läkarna angav att det var ganska eller mycket troligt att de inom fem år skulle komma att lämna hälso- och sjukvården. Hög arbetsbelastning och stort ansvar i kombination med små möjligheter att påverka arbetstider och arbets­situation var några av skälen. Därtill ett brett missnöje med såväl lönenivåer som löneutveckling. I höstens AT-ranking framkom alarmerande siffror – varannan AT-läkare arbetar över utan att få betalt. Det är dyster läsning för oss alla, inte minst för våra patienter. Att unga läkare stannar kvar i vården kommer att vara helt avgörande för att Sverige ska kunna erbjuda sina medborgare en god vård.

I vår Sifo-undersökning från 2019 visade det sig att svenskarna tror att en nyutexaminerad läkare, i snitt, har 36 638 kronor i ingångslön. Vi vet att det är en falsk verklighetsbild. Våra medlemmar erbjuds ibland löner strax över 20 000 kronor. Den senaste tiden har vi fått rapporter från flera delar av landet om att löneökningar för AT-läkare uteblir. I över tio års tid har underläkarnas löner på många håll stått helt still. Det är inte acceptabelt. Unga läkare tar ett stort medicinskt ansvar året om, dygnets alla timmar, på både sjukhus och vårdcentraler och ska självklart ersättas därefter.

Läkare drivs inte sällan av en stark vilja att hjälpa andra människor. Vår inre motivation är det nog knappast någon som ifrågasätter. Om vi däremot möts av låga ingångslöner, chefer som inte har kompetens att bedöma våra arbetsinsatser, liten eller obefintlig autonomi i vår yrkesutövning och orimliga krav riskerar vi att underminera vår motivation och istället lämna yrket helt. Alternativa karriärvägar för unga läkare finns det gott om.

Avtalsrörelsen har precis börjat och i de yrkanden som Läkarförbundet har lämnat till SKR är det ett stort, och alldeles nödvändigt, fokus på unga läkares villkor. Det är hög tid att unga läkares arbete uppvärderas. •

SYLF:s styrelse genom Madeleine Liljegren, ordförande.

Mer från Moderna Läkare