Kopia av psykologkoncept
Gruppen är till för att vi ska börja prata lön och sporra varandra i framtida löneförhandlingar. Så står det i beskrivningen av Facebookgruppen ST/leg.läk – löner och villkor. Jag ringde upp grundaren Nicolina Wiklund för att få veta mer. Hon berättar att det var i samband med att hon skulle löneförhandla första gången, inför sin ST, som hon startade sidan. ”Psykologerna hade en liknande lönesida, egentligen kopierade jag konceptet rakt av”, berättar hon och fortsätter: ”Det finns så mycket man behöver veta innan man löneförhandlar, och arbetsgivaren har ofta ett informations­övertag.”

Tålamod fick upp lönen
Själv hann inte Nicolina Wiklund dra så mycket nytta av gruppen inför sin löneförhandling, men hon gjorde en del förarbete ändå. ”Jag begärde ut alla lönelistor för regionens alla ST i internmedicin och geriatrik för att få kött på benen”, säger hon. På så vis kunde hon se vilken ingångslön som var rimlig och slapp lyssna på upprepningar om att det redan finns en bestämd ingångslön. ”Det finns så mycket myter om att det finns bestämda ingångslöner, men så är det inte”, säger Nicolina. ”Lönesättningen är individuell!”.

Det finns så mycket myter om att det finns bestämda ingångslöner, men så är det inte!

Så hur gick det då? ”Med hjälp av en hel del tålamod och lite dålig stämning fick jag upp ingångs­lönen någon tusenlapp. Trots att även jag fick beskedet att ”ingångslönen är si och så”, så hittade jag ju ganska snabbt kollegor i lönelistan med lik­nande kvalifikationer, med betydligt högre lön än så, vilket jag kunde använda som argument. Så min lön var ju också tack vare mina kollegors tidigare förhandlingar.”

Ser inte vårt värde
Underläkarlönerna ökar inte i takt med real­löne­ökningen och halkar efter många andra arbeten med samma utbildningsomfattning. Nicolina Wiklund menar att underläkarna inte ser sitt värde och att det i grund och botten är en politisk fråga. ”Vi har fem och ett halvt års universitetsstudier bakom oss och det är viktigt att vi inte glömmer bort vårt värde”, påpekar hon. ”Det är egentligen en politisk fråga, de som arbetar i välfärdssektorn har inte längre samma löneökningstakt, se till
exempel på lärarkåren.” Hon fortsätter: ”Man pratar oftast om att satsa på till exempel sjuksköterske­löner, vilket förstås också är viktigt. Men om vi låter yrkeskategorier med längre utbildning halka efter lönemässigt kommer vi tappa kompetens till andra sektorer.”

Förhandla om mer än lön
Facebookgruppen kan, som det står i beskrivningen, sporra underläkarna inför framtida löneför­handlingar. På så sätt kan man hjälpa varandra att se sitt värde och våga pressa arbetsgivarna mer i en förhandlingssituation.

Med det finns saker bortom lön man kan behöva diskutera. Enligt Nicolina Wiklund har fokus skiftat lite den senaste tiden. Hon förklarar: ”Det är kul att se hur gruppen har utvecklats till att också diskutera arbetsmiljö och andra villkor på arbets­platsen. Vi unga läkare har en tendens att acceptera alldeles för tuffa arbetsvillkor och det kan man behöva kollegialt stöd i att förändra.” Nicolina menar också att när det inte längre finns kvar något förhandlingsutrymme om själva lönen kan man försöka få till andra förmåner. ”Man kan förhandla om till exempel att få resa på arbetstid eller få specifika kurser betalda”, säger hon.

Gruppen är också jättebra för att utbyta erfarenheter, tankar och för att stötta varandra.

Offentliga respektive privata arbetsgivare
Jon Hessman är en av de läkare som sökte stöd i gruppen inför en löneförhandling. Även han menar att det ibland kan vara lite mycket fokus på lönefrågor i gruppen. ”Gruppen är också jättebra för att utbyta erfarenheter, tankar och för att stötta varandra”, säger han. För Jon Hessman var den största nyheten de skillnader som kan förekomma i kollektivavtal mellan privata oh offentliga arbetsgivare. ”Till exempel kan skillnaderna vara stora gällande föräldraledighetsersättning och tjänstepension”, menar han och fortsätter: ”Det tar jag med mig och ska studera det närmare inför för­handlingen.”

Nikolina Wiklund håller med: ”Man har ingen aning om vad man tjänar hos de privata arbetsgivarna, det hänger ju på att folk delar med sig.”

ST första löneförhandlingen
Att Nicolina Wiklund valde att fokusera på ST-läkares och legitimerade läkares löner var ingen slump. ”Inför ST förhandlar man för första gången om lönen på riktigt. Det sätter märket för så många år framöver, hela ST-tiden”, menar hon.

Och hon är nöjd med vad gruppen har åstadkommit. ”Det är kul att gruppen blivit så stor”, säger hon och fortsätter: ”Inläggen verkar peppa folk, vi får många anonyma inlägg vilket visar på ett stort behov av att ställa frågor kring löner och villkor.” •

KORT OM
NICOLINA WIKLUND

Namn: Nicolina Wiklund
Familj: gift, ett barn
Bor: i Linköping
Arbete: ST-läkare i geriatrik
Bästa förhandlingstipset: Var inte rädd för
dålig stämning!

Laura Eklinder Björnström
Chefredaktör
Mer från Moderna Läkare